Atskaite par paveikto Preiļu Biznesa inkubatorā 2012

23.01.2013.

Latvijas valsts tautsaimniecība aizvien vairāk izceļas uz kopējā Eiropas fona-Latvija ir starp tām retajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras ekonomika šajā gadā ir turpinājusi izaugsmi- tā pēdējā laikā lasām medijos. Par galveno mērķi jākļūst labklājības celšanai.Katrs  no mums  uz šo mērķi iet savu ceļu.Vieni vēlas būt darba  ņēmēji un čakli paveikt uzticētos darbus, bet citi ir gatavi uzņemties risku un kļūt par darba devējiem, dibinot savu uzņēmumu.


Preiļu biznesa inkubatorā ar jautājumiem par uzņēmumu dibināšanu, finansējuma iegūšanu  un citiem jautājumiem nāk tie otrie- tie  iniciatīvas bagātie, kuriem ir drosme,  ideja, bet mazdrusciņ nepieciešams  atbalsts un papildus zināšanas.Skaitļos izskatāmies šādi: uz 2013. gada 15. janvāri Preiļu novadā aktīvo uzņēmumu skaits ir 707 (LURSOFT dati). Arī jaunu uzņēmumu reģistrēšanas dinamika ir stabila un pieaugoša – 2011. gadā tika nodibināti 30 jauni uzņēmumi, bet 2012. gadā 34 jauni uzņēmumi (LURSOFT dati). Pārsvarā  tiek dibinātas sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA). Savukārt bezdarba līmenim ir tendence sarukt- 2011. gada decembrī  tas bija 14%, bet 2012. gada decembrī 13,4 % (NVA dati).


2011. gada 25. novembrī Preiļu novada dome un biedrība „Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs” noslēdza sadarbības līgumu par biznesa inkubatora izveidi Preiļos. Gada laikā inkubatorā tika uzņemti 5 jaunie uzņēmumi: SIA ”Cīši gords”, IK” Dūša” un SIA „MD Kāre”, SIA „Picu bode” un SIA „MANCO ENERGY LATGALE”, kuri saņem dažāda veida atbalstu sava uzņēmuma darbības nostiprināšanai un attīstībai.


Gan jauno, gan esošo uzņēmēju zināšanu pilnveidei Biznesa inkubatorā tiek  organizēti izglītojoši pasākumi, kursi, semināri, apmācības. 2012. gadā tika noorganizēti vairāki  semināri par grāmatvedības kārtošanu un nodokļu politiku, Jauno uzņēmēju kluba „Jobs and Society” pārstāvji iepazīstināja ar praktisko pieredzi jaunu uzņēmumu veidošanā un attīstībā.  Daugavpils Unversitātes  Tehnoloģiju pārneses punkts  analizēja inovatīvus paņēmienus uzņēmumu vadībā. Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latgales RSIC tika noorganizēts seminārs ar Latvijas Tehnoloģiskā centra pārstāvjiem par atbalstu uzņēmējdarbībai  un Eiropas programmu Eureka. Par  Latvijas un Eiropas pieredzi sociālās uzņēmējdarbības jomā uzstājās lektors Valdis Kudiņš.


Laba sadarbība Preiļu Biznesa inkubatoram izveidojusies ar Hipotēku banku, regulāri tika organizētas tikšanās ar bankas pārstāvjiem par aktuālākajiem  bankas finansēšanas piedāvājumiem biznesa uzsācējiem un esošajiem uzņēmumiem.Regulāri tika sniegtas pamata konsultācijas interesentiem, kuri domā īstenot savu izloloto biznesa ideju.


Mārketinga aktivitāšu attīstībai gada laikā tika noorganizēti 4 zemnieku, mājražotāju  un amatnieku tirgi ar kopējo tirgotāju skaitu-281.Priecē fakts, ka Preiļu tirgus atpazīstamība pieaug. Palielinās  arī tirgoties gribētāju skaits.


Preiļu Biznesa inkubators realizēja (ELFLA) projektu „Preiļu Biznesa inkubatora telpu labiekārtošana un mikroklimata uzlabošana kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai Preiļu novada uzņēmējiem”. Realizējot šo projektu, tika iegādāti 20 konferenču galdi un 8 biroja galdi, semināru, kursu un apmācību vajadzībām,divi bukletu statīvi informācijas un bukletu izvietošanai, kā arī visi Preiļu Biznesa inkubatora logi tika aprīkoti ar žalūzijām.


Jau otru reizi tika izsludināts  Mazo un vidējo  komercsabiedrību (MVK)  projektu līdzfinansēšanas  konkurss, kurā atbalstu sava uzņēmuma attīstībai un darbības pilnveidošanai  saņēma SIA ”Primo FOOD” un SIA „ MD Kāre”.
Visa gada garumā tika koordinēts  Latgales plānošanas reģiona īstenotais projekts „Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, kurā aktīvu dalību no Preiļu novada ņēma uzņēmēji un lauksaimnieki Jānis un Lidija Gavari, Irēna Koleda, Janīna Beča un  Ināra Dekterjova.  


Regulāri tika veikta uzņēmējiem aktuālas informācijas apkopošana un ievietošana mājas lapā un elektroniska izsūtīšana esošajai uzņēmēju datu bāzei. Preiļu Biznesa inkubatora pakalpojumus pagājušajā gadā izmantoja 567 interesenti.
2012.gads bija intensīva darba piesātināts, bet 2013. gads nesīs jaunus izaicinājumus un iespējas. Atcerēsimies, ka mūsu labklājība ir tikai un vienīgi mūsu pašu rokās!


Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja Ineta Liepniece


 

Pēdējās izmaiņas: 23.01.2013.