Rēzeknes Augstskolā turpinās reflektantu ziemas uzņemšana

20.02.2013.

Līdz 20. februārim Rēzeknes Augstskolā turpinās reflektantu ziemas uzņemšanu augstākā līmeņa studijām. Dokumentu iesniegšana notiks fakultātēs darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00).


Inženieru fakultātē iespējams uzsākt studijas šādās programmās:
* Profesionālā maģistra studiju programma „Vides aizsardzība” (10 budžeta vietas)
* Profesionālā maģistra studiju programma „Datorsistēmas” (10 budžeta vietas)
* Doktora studiju programma „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” (1 budžeta vieta)
* Doktora studiju programma „Vides inženierzinātne” (2 budžeta vietas)
Dokumentus pieņem Atbrīvošanas alejā 76, 3.kabinetā, tālr. 646 25150.


Ekonomikas un vadības fakultātē iespējams uzsākt studijas šādās programmās:
* Akadēmiskā maģistra studiju programma „Vadības zinātne”
* Profesionālā maģistra studiju programma „Finanšu vadība”
* Otrā līmeņa profesionālās augstākas izglītības studiju programma „Finanses”
Dokumentus pieņem Atbrīvošanas alejā 90, 315.kabinetā, tālr. 28338556.


Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē iespējams uzsākt studijas šādās programmās:
* Profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība”
* Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Reliģijas pedagoģija”
Dokumentus pieņem Atbrīvošanas alejā 115, 311.kabinetā, tālr. 64622877.


Izglītības un dizaina fakultātē iespējams uzsākt studijas šādā programmā:
* Doktora studiju programma „Pedagoģija”
Dokumentus pieņem Atbrīvošanas alejā 115, 311.kabinetā, tālr. 64622877.


Iestājpārbaudījumi notiks 21.februārī. Konkursa rezultātu paziņošana 22.februārī. Reģistrēšanās kārtējam studiju gadam un studiju līgumu noslēgšana 25.februārī.


Informācija par nepieciešamajiem dokumentiem, iestājpārbaudījumiem atrodama augstskolas mājas lapā, sadaļā – studijas.


 

Pēdējās izmaiņas: 20.02.2013.