Izsludina fotokonkursu „PREIĻI UN PREILIEŠI GADALAIKU RITUMĀ”

21.01.2013.

Preiļu foto centrs un Preiļu Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Latgales fotogrāfu biedrību izsludina fotokonkursu „PREIĻI UN PREILIEŠI GADALAIKU RITUMĀ”. Fotokonkurss notiks četros etapos – četru gadalaiku griezumā: Ziemas foto jāiesniedz līdz 30.martam, Pavasara foto jāiesniedz līdz 30. jūnijam, Vasaras foto jāiesniedz līdz 30. septembrim, Rudens foto jāiesniedz līdz 30. Decembrim.

Fotokonkursa
„PREIĻI UN PREILIEŠI GADALAIKU RITUMĀ”
nolikums

Turpinot fotografēšanas tradīcijas Preiļu pusē Preiļu foto centrs, Preiļu Galvenā bibliotēka un Latgales Fotogrāfu Biedrība organizē fotokonkursu „Preiļi un preilieši gadalaiku ritumā”.

Preiļu puse Latgalē jau izsenis ir bijis skaists, zaļš un arī krāsains novads ar darbīgiem iedzīvotājiem. Katrā gadalaikā var atrast skaistus dabas skatus un sadzīves ainas, fotografējot gan krāsainās mājas visos diennakts gada laikos, gan cilvēkus ikdienas rūpēs, darbā, atpūtā un svētkos. Romantiski skaistas pilsētā ir privātās mājiņas dažādos gadalaikos- uz baltā sniega fona vai raibajos rudens lapu lokos. Viss mūsu dzīvē plūst un mainās, tādēļ savāktais materiāls varētu kuplināt Preiļu vēsturiskās liecības. Konkurss ir brīnišķīga iespēja sākotnēji sagādāt pilsētai dāvanu 85 gadu jubilejā, demonstrēt savu fotogrāfa meistarību un fotogrāfiju apstrādes  programmu apguves līmeni. Noslēgumā visi priecāsimies piedaloties kopīgā pašu darbiem veidotā izstādē.

Konkursa rīkotāji:
Preiļu foto centrs un Preiļu Galvenā bibliotēka sadarbībā ar Latgales fotogrāfu biedrību.

Konkursa dalībnieki:
Latvijas fotogrāfijas entuziasti, – konkursā var piedalīties jebkurš interesents, neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas iemaņām. 

Konkursa mērķis:      
1. Popularizēt fotogrāfiju kā dokumentālu līdzekli iedzīvotāju vidū;
2. Caur fotogrāfiju atklāt būtiskāko Preiļu pilsētas un Preiļu novada sejā un ikdienas dzīvē;
3. Kuplināt pilsētas un novada kultūras dzīvi ar jaunām izstādēm.

Darbu iesniegšanas nosacījumi:
• Izvērtēšanai tiek pieņemtas melnbaltas un krāsainas fotogrāfijas A-4 formātā;
• Konkursam ir 4 etapi – četru gadalaiku griezumā:
             • Ziemas foto jāiesniedz līdz 30.martam,
             • Pavasara foto jāiesniedz līdz 30. jūnijam,
             • Vasaras foto jāiesniedz līdz 30. septembrim,
             • Rudens foto jāiesniedz līdz 30. Decembrim;
• Katrā konkursa etapā viens autors drīkst iesniegt neierobežotu fotogrāfiju skaitu;
• Fotogrāfijas otrā pusē jābūt autora vārdam, uzvārdam, tālruņa numuram un papildus informācijai (attēlā redzamā sižeta vai vietas nosaukums, portretiem – attēlotās personas vārds, uzvārds, uzņemšanas datums);
• Darbi iesniedzami personīgi vai pa pastu (Foto centrā, Raiņa bulvārī 9, Preiļos, LV-5301)
• Fotogrāfijas iesniedzējam obligāti ir jābūt fotogrāfijas autoram;
• Attēlā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un ētikas normas vai pastāvošo likumdošanu;
• Kailums ir pieņemams, taču organizatori patur tiesības izvērtēt katra gadījuma atbilstību minētajām morāles un ētikas normām.

Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji:
1.  Fotogrāfiju mākslinieciskā oriģinalitāte;
2.  Fotogrāfa individuālais redzējums;
3.  Fotogrāfiju atbilstība konkursa mērķim;
4.  Fotogrāfiju uzņemšanas kvalitāte.

Konkursa darbu vērtēšana, balvas:
1. Darbus vērtēs kompetenta žūrija;
2. Galvenie konkursa uzvarētāji saņems vērtīgas balvas;
3. Visi dalībnieki saņems atzinības rakstus.

Papildus noteikumi: 
1.  Iesūtītie darbi netiks atpakaļ izsniegti to autoriem;
2.  Konkursa organizatori ir tiesīgi publicēt labākos darbus presē un izstādīt izstādēs bez maksas, nepārkāpjot autortiesību likumu;

Kontaktinformācija:
Tālrunis uzziņām 65322050, 29121689 (Igors Pličs, Latgales Fotogrāfu biedrības pr-tājs)
 Foto centrs piedāvā izgatavot konkursā iesniedzamās fotogrāfijas par pazeminātām cenām (A-4 formāts – Ls0.80)

Ļoti ceram uz fotogrāfu un amatieru, īpaši Preiļu novada,  atsaucību un oriģinālu pilsētas un novada dzīves skatījumu gada laiku ritumā!

Pēdējās izmaiņas: 21.01.2013.