NVA aicina izglītības iestādes piedalīties pasākumā „Darbnīcas jauniešiem”

18.01.2013.

Veicinot jauniešu nodarbinātību, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)  drīzumā uzsāks jaunu pasākumu jauniešiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem – „Darbnīcas jauniešiem”. NVA pašlaik aicina izglītības iestādes, kuras īsteno akreditētas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, pirmā līmeņa augstākās izglītības vai profesionālās tālākizglītības programmas vismaz trijās (3) profesionālās izglītības programmās,  piedalīties izsludinātajā iepirkumā par jauniešu izglītošanu un iesniegt savus piedāvājumus NVA līdz šā gada 23. janvārim.  Detalizētu informāciju par ESF projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” izsludināto iepirkumu aktivitātes „Darbnīcas jauniešiem” īstenošanā var uzzināt NVA mājaslapas sadaļā „Iepirkumi” ”B daļas iepirkumi virs LVL 20 000” (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=295)


Jaunais NVA pasākums paredzēts jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti, lai viņi 9 nedēļu laikā izglītības iestādē varētu iepazīt trīs profesionālās darbības jomas, katrai no tām veltot trīs nedēļas. Pasākums ļaus jaunietim izvēlēties viņam piemērotu turpmākās izglītības un profesionālās darbības jomu. Jaunieši uzzinās katras jomas specifiku un iegūs pirmo profesionālo pieredzi, piedaloties teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās.
Izglītības iestādei plānotais nodarbību skaits jāsadala tā, lai teorijai tiktu veltīti ne vairāk kā 40% un praksei – ne mazāk kā 60% no nodarbībām atvēlētā laika.


Pasākuma dalībniekam tiks maksāta stipendija – 40 Ls mēnesī (jauniešiem ar invaliditāti – 60 Ls) proporcionāli iesaistes dienām. Nepieciešamības gadījumā izglītības iestādei jānodrošina jaunieša izmitināšana dienesta viesnīcā. Viena jaunieša dalības kopējās izmaksas nevar pārsniegt 400 Ls (neskaitot stipendiju).


Izglītības iestādei jāsastāda nodarbību plāns katrai profesionālai jomai un katrai nedēļai, paredzot laiku gan teorētisko un praktisko pamatzināšanu apguvei, gan praktiskās ievirzes nodarbībām. Apmācībai jānotiek izglītības iestādes telpās klātienē katru darba dienu, nodarbību ilgums nevar būt mazāks par 6 akadēmiskām stundām dienā. Nodarbības tiek organizētas individuāli katram jaunietim vai izveidojot jauniešu grupu. Pasākumā iesaistīto pedagogu kvalifikācijai jāatbilst normatīvo aktu un attiecīgās profesionālas jomas izglītības programmas noteiktajām prasībām.


Ja „Darbnīcās jauniešiem” tiek iesaistīts jaunietis ar invaliditāti, izglītības iestādei apmācības vietā jānodrošina atbilstoši vides, materiāltehniskās bāzes, sadales materiālu un darba rīku pielāgojumi, kā arī ērta piekļūšana līdz nodarbību vietai.


2013.gadā „Darbnīcās jauniešiem” plānots iesaistīt 250 jauniešus bezdarbniekus.


Sagatavoja:
Iveta Kancēna
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr. 67021808; 67021829
info@nva.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.