Nosaka valsts atbalsta apmēru lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2013.gadā

15.01.2013.

Otrdien, 15. janvārī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2012. gada 14. februāra noteikumos Nr. 112 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”. Izmaiņas noteikumos paredz, ka 2013. gadam Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammā „Valsts atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts atbalstam subsīdiju veidā paredzētais finansējums ir 6 926 145 lati.


Ņemot vērā līdzšinējo pasākumu efektivitāti, valsts atbalsta līmeni un valsts ekonomisko situāciju, lauksaimniekiem ļoti būtisks valsts atbalsts ir virzienos, kas stimulētu lauksaimnieka dzīvotspēju un konkurētspēju. Izmaiņas noteikumos paredz, ka pieejamais finansējums galvenokārt novirzīts lauksaimniecības produktu ražotājiem šādiem pasākumiem:
1) lopkopības attīstībai – 3 367 021 lats;
2) augkopības attīstībai – 391 361 lats;
3) pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 858 321 lats;
4) tirgus veicināšanai – 216 000 latu;
5) dalībai pārtikas kvalitātes shēmās – 472 438 lati
6) lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai – 812 900 latu;
7) kooperācijas attīstībai – 200 000 latu;
   8) iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai – 608 104 lati.


Lai lauku iedzīvotājiem būtu iespēja savu saražoto produkciju pārdot kopējā tirgū, ir nepieciešams veicināt lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību veidošanos laukos, kā arī attīstīt jau esošās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Izmaiņas noteikumos paredz valsts atbalstu jaunām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām.


2013. gadā paredzēts valsts atbalsts biškopības nozarei, lai mazinātu komerciālās un intensīvās ražošanas radītos zaudējumus biškopjiem un veicinātu kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un realizāciju, radot iespēju laukos gūt papildu ienākumus.
 
Izmaiņas noteikumos paredz arī mazināt pārraudzības ganāmpulku īpašniekiem finansiālo slogu, nosakot atbalstu par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testos iegūto datu apstrādi un uzglabāšanu. Tā kā ciltsdarba programmas īsteno ar šķirnes dzīvniekiem, noteikumos precizēts, ka atbalstu saņem par šķirnes jauncūkām. Savukārt, lai mazinātu finansiālo slogu gaļas šķirņu kazu audzētājiem, grozījumi noteikumos paredz valsts atbalstu dzīvnieku lineārajai vērtēšanai. Ievērojot transporta izmaksu sadārdzināšanos, dzīvnieku īpašniekiem ir palielināts atbalsta apmērs no trīs līdz pieciem latiem, lai viņi saņemtu subsidētu pakalpojumu. Valsts atbalsts paredzēts arī par aitu un gaļas liellopu pārraudzības datu apstrādi.


Zinātniskajām institūcijām, kas ir reģistrētas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā un noslēgušas sadarbības līgumu ar attiecīgās nozares lauksaimnieku nevalstiskām organizācijām, plānots izmaksāt atbalstu, lai tās izvērtētu, atlasītu un nodotu oficiālai pārbaudei inovatīvas šķirnes tādām kultūraugu grupām kā labība, stiebrzāles un tauriņzieži, kartupeļi, augļu koki un ogulāji, eļļas augi un šķiedraugi.


Valsts atbalsta pasākumu mērķis ir nodrošināt lauksaimniecības produktu ražošanas attīstību, veicinot lauku ekonomiskās telpas attīstību.


Plašāka informācija pieejama MK mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40273400&mode=mk&date=2013-01-15


Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 15.01.2013.