Preiļu novada dome veic iepirkuma – „Preiļu novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts 2013.un 2014.gados”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju

17.01.2013.

Preiļu novada dome veic iepirkuma – „Preiļu novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts 2013.un 2014.gados”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju.


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Preiļu novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts 2013.un 2014.gados”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Preiļu novada teritorijā esošo ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un remonts 2013.un 2014.gados”, identifikācijas nr. PND 2013/1M, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 48.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Nolikums, tehniskā specifikācija, pielikumi (ZIP)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2013.gada 28.janvārim plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, kabinets nr. 5 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai pa pastu.


6. Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu – Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521, e-pasts:
janis.skutels@preili.lv ;
– administratīvos jautājumos – Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.