2012.gada decembra beigās reģistrētā bezdarba līmenis valstī samazinājies līdz 10,5%. 2012.gadā pastāvīgā darbā iekārtojās 83 219 bezdarbnieki

11.01.2013.

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012.gada decembra beigās bija 10,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis mēneša laikā samazinājies par 0,1% punktu un bezdarbnieku skaits – par 362 cilvēkiem. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2012.gada decembra sākumā bija 104 414, decembra beigās – 104 052 bezdarbnieki.


Zemākais bezdarba līmenis 2012.gada decembrī reģistrēts Rīgas reģionā – 6,8%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 21,1%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis decembrī bija 11,4%, Zemgales reģionā – 11,7% un Vidzemes reģionā – 12,8%.


Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis decembrī bija: Rīgā – 6,4%, Jelgavā – 7,9%, Ventspilī – 8,2%, Valmierā – 7,7%, Liepājā – 9,6%, Daugavpilī – 10,6%, Jūrmalā – 10,2%, Jēkabpilī – 14,7%, Rēzeknē – 19,8%.


Bezdarbnieka statusu 2012.gada decembrī zaudēja 8 527 cilvēki, no viņiem 4 787 bezdarbnieki statusu zaudēja, jo bez attaisnojoša iemesla nepildīja bezdarbnieka pienākumus. Savukārt 2 931 bezdarbnieks statusu zaudēja, jo iekārtojās pastāvīgā darbā un par to informēja NVA. 2012.gadā kopumā pastāvīgā darbā iekārtojās 83 219 NVA reģistrētie bezdarbnieki.


2012. gada decembra beigās NVA datu bāzē bija 3 140 darba devēju reģistrētās brīvās darba vietas.


Šī gada decembrī NVA pasākumos bija nodarbināti 12 450 bezdarbnieki, bet mācījās 12 102, lai apgūtu darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes. Kopumā NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2012.gada decembrī piedalījās 29 735 bezdarbnieki:


• Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā un neformālās izglītības ieguvē – 9 364;
• Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 7 024;
• Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos – 11 050;
• Kompleksajos atbalsta pasākumos – 1 196;
• Pasākumos noteiktām personu grupām – 860;
• Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 173;
• NVA aģentu asistentu apmācībā un praksē – 68.


Karjeras konsultācijas 2012.gada decembrī saņēmušas 4 875 personas, no tām 3 894 bezdarbnieki un darba meklētāji. 2012.gada decembrī pabalstu par asistenta pakalpojumu izmantošanu saņēmuši 1 568 pirmās grupas redzes invalīdi. Pasākumu „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” 2012.gada decembrī uzsākušas 373 nodarbinātās personas.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.