Aicinām piedalīties latviešu valodas apmācībās un intergrācijas kursā projekta „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” ietvaros (mācības sāksies jau februārī)

10.01.2013.

Aicinām piedalīties latviešu valodas apmācībās un intergrācijas kursā projekta „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās kopienas atbalsts Trešo valstu valstspiederīgajiem Latgales reģionā” ietvaros. (Granta līguma Nr.: IF/2011/1.a./22)


Aicinām piedalīties dalībniekus, kas atbilst sekojošiem nosacījumiem: 1)   tādu valstu pilsoņus, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, 2) bezvalstniekus, kuri Latvijā ieradušies pēdējo piecu gadu laikā un legāli uzturas Latvijas teritorijā,  3) trešo valstu pilsoņi, kas ir saņēmuši atļauju ieceļošanai Latvijas Republikā, 4) trešo valstu pilsoņi, kas legāli uzturas Latvijas Republikā vairāk nekā piecus gadus.


Mācības sāksies jau februārī!


Pieteikšanās dalībai projektā Preiļos, Kooperatīva ielā 6,
(3. stāvā) vai pa tālruni 26596653 vai 65321553.


 

Pēdējās izmaiņas: 10.01.2013.