Ziemassvētku sveicieni Pelēču pagasta bērniem un vientuļajiem pensionāriem

10.01.2013.

Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestību sēj.
/J. Tabūne/


Paveroties apkārt un aizdomājoties par cilvēkiem, kas ir bijuši mūsu dzīvēs, mēs gandrīz katrs atceramies kādu, kurš kādreiz mums ir bijis ļoti nozīmīgs un daudz ir devis, palīdzējis un atbalstījis mūs, bet šobrīd ir sasniedzis sava mūža nogali. Reizēm cilvēki, kas kādreiz nesavtīgi ir darījuši labu un palīdzējuši citiem, mūža nogalē tiek aizmirsti un paliek vieni.


Tāpēc šogad, līdzīgi kā pagājušajā gadā, skaistajā un labestības pilnajā Ziemassvētku laikā, Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne un pagasta sociālā darbiniece Silvija Šņepste devās apciemot pagasta vientuļos pensionārus, lai sarūpētu svētku sajūtu un atgādinātu, ka par viņiem atceras un domā.  Šogad savās mājās un Preiļu kā arī Dagdas pansionātos tika apciemoti 15 pensionāri, kas ciemiņus sagaidīja ar smaidu un neviltotu prieku, ko radīja ne tikai sarūpētās svētku dāvaniņas, bet arī sajūta, ka viņus atceras.


Dāvanas pagasta vientuļajiem pensionāriem palīdzēja sarūpēt Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne, Pelēču pagasta Sarkanā Krusta biedrības vadītāja Silvija Šņepste un biedrības čaklās meitenes. Īpašs paldies Ilzei Ziemelei par sarūpētajām siltajām zeķītēm, Ivetai Reliņai par sarūpēto mājas sieru, kā arī biedrības pārstāvjiem par sarūpēto kafiju un pārtikas pakām.


Tāpat arī kā tradīcija Pelēču pagastā ir izveidojusies siltu zeķīšu dāvināšana Ziemassvētku eglītē pašiem mazākajiem – šajā gadā dzimušajiem pagasta iedzīvotājiem. Šogad Pelēču pagasta iedzīvotāju pulku kuplinājuši pieci bērniņi. Ziemassvētku eglītes laikā bērni ne tikai saņēma siltās zeķītes un citas dāvanas, bet arī jautri pavadīja laiku dažādās spēlēs un rotaļās.


Lai arī par šiem cilvēkiem šajā baltajā un skaistajā svētku laikā atcerējās un viņus apciemoja, tomēr mums apkārt vēl ir daudz vientuļu cilvēku, kuriem ir nepieciešamas mūsu rūpes un atbalsts. Tāpēc nebūsim vienaldzīgi viens pret otru un atcerēsimies par citiem ne tikai svētku laikā, bet arī ikdienā. Tāpat arī atcerēsimies, ka bērni ir mūsu nākotne tāpēc mīlēsim un rūpēsimies par viņiem arī ikdienā!Edīte Šņepste


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.