Nodarbinātības politiku plānots izstrādāt līdz aprīlim

09.01.2013.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotajā diskusijā „Nodarbinātības vai bezdarba politika?” piedalījās pārstāvji no LDDK, Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un uzņēmēji no dažādiem Latvijas reģioniem (Madona, Jūrmala, Talsi) , kas apmainījās ar viedokļiem par to, ko valsts līdz šim ir darījusi bezdarba problēmu risināšanai un kā darba devēji vērtē paveikto.


LDDK norādīja, ka darba tirgū visos Latvijas reģionos arvien vairāk saasinās gan kvalificētu speciālistu trūkums, īpaši uz eksportu orientētajās nozarēs (mašīnbūves un metālapstrādes, ķīmijas un farmācijas, kokrūpniecības, elektronikas un elektrotehnikas, IKT, transporta un loģistikas), gan zemas kvalifikācijas profesiju darbinieku trūkums.


NVA programma „apmācības pēc darba devēju pieprasījuma” kļūst arvien populārāka darba devēju vidū darbinieku trūkuma dēļ. Iepriekšējā gada laikā NVA ir centusies attīstīt savu pakalpojumu klāstu, kā arī tiek plānots 2013.gadā ieviest jaunas nodarbinātības atbalsta programmas, , piemēram darbinieku reģionālās mobilitātes atbalstam, tomēr joprojām pastāv izteikts ilgstošais bezdarbs reģistrēto bezdarbnieku vidū.


LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone: „Mēs sagaidām intensīvāku darbu no NVA, risinot aktīvās nodarbinātības programmu elastības un darba devēju sadarbības jautājumus, bet no Labklājības ministrijas – aktīvāku rīcību nodarbinātības politikas izveides virzīšanā. Darba devēji sagaida, ka Labklājības ministrija, Ekonomikas ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija strādās kopīgi, lai integrētu tautsaimniecības attīstības un darba tirgus prognozēm atbilstošas tendences izglītības politikā, kā arī rūpes par riska grupām sociālā drošības tīkla atbalsta politikas ietvaros. NVA šobrīd risina sekas nodarbinātības politikas un integrētas pieejas neesamībai, kas palielina slogu sociālajam budžetam.”


Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Arvils Ašaradens skaidroja, ka tiek plānots izstrādāt nodarbinātības politiku, par pamatu ņemot Latvijas nacionālās reformu programmas „ES2020” mērķus, līdz 2013.gada aprīlim, kurā plānots pārskatīt valsts sociālās drošības tīklu, pievērsties tām iedzīvotāju sociālajām grupām, kurām pastāv risks izkrist no darba tirgus, iesaistot Izglītības un zinātnes, kā arī Ekonomikas ministriju, un turpināt strādāt pie bezdarba rādītāju samazināšanas.”


Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Inese Kalvāne aicināja sabiedrībā kliedēt mītus par pakalpojumu pieejamību darba devējiem un informēja par jauniem pakalpojumiem, kas plānoti, lai savestu kopā darba devējus un darbiniekus, piemēram, visos Latvijas reģionos tiks rīkoti vakanču gadatirgi, jauniešiem būs iespējams izmēģināt dažādas profesionālās jomas darbnīcās, kā arī būs atbalsts uzņēmējiem sagatavot vajadzīgos darbiniekus, apmācot praktiski.


Vienlaikus starp NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem 45% jeb 47 tūkstoši ir ilgstošie bezdarbnieki, no kuriem lielākā daļa bez darba ir jau vairāk par gadu. Darba devēji tajā pašā laikā norāda, ka darba ir daudz, bet strādnieku maz. Tāpat arī diskusijā tika uzsvērts, ka jau ģimenē un skolā ir svarīgi skaidrot, ka strādāt un attīstīties ir prestiži, nevis dzīvot no pabalstiem.


Savukārt uzņēmēji norādīja uz ilgstošo bezdarbieku zemo motivāciju atrast darbu un aicināja NVA aktīvāk sekot līdzi katra reģistrētā bezdarbnieka nodarbinātības plānam un attiecīgi lemt par piešķiramā atbalsta apmēru, kā arī paaugstināt bezdarbnieka atbildību par apzinātu izvairīšanos no nodarbinātības.


Uzņēmēji diskusijas laikā sniedza ierosinājumus, ka NVA turpmākajam darbam ir jāorientējas uz pakalpojumiem darba devējiem, nevis pakalpojumiem bezdarbniekiem. Atbalstam jābūt novirzītam uz esošo darba vietu aizpildīšanu un jaunu darba vietu radīšanu. Pamatmotīvam aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstībā jābūt: tuvāk reģioniem, tuvāk darba devējiem, elastīgāk un piemērotāk individuālo darba devēju vajadzībām, lielāka bezdarbnieku atbildība! Iesaistei nodarbinātībā jānotiek maksimāli ātri, atsakoties no nosacījumiem būt reģistrētam par bezdarbnieku noteiktu laiku, kā tas ir pasākuma „Darba vieta jaunietim” gadījumā.


Diskusijā piedalījās:
Līga Menģelsone, LDDK ģenerāldirektore
Imants Lipskis, Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors
Inese Kalvāne, Nodarbinātības valsts aģentūras direktore
Arvils Ašaradens, Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs
Agita Kalniņa, SIA  „Latvāņi„ valdes locekle (Madona)
Velta Lasmane, JUKP priekšsēdētāja, SIA „Akvaparks” izpilddirektore, p.p. (Jūrmala)
Andis Araks, SIA „Krauzers” valdes priekšsēdētājs, Talsu Komersantu kluba valdes priekšsēdētājs (Talsi)


Pielikumā (ZIP, PDF):
• LDDK sagatavota faktu lapa par nodarbinātības problēmām un reģionālo uzņēmēju viedokli
• Nodarbinātības valsts aģentūras prezentācija
• Labklājības ministrijas prezentācija


Informāciju sagatavoja:
Agnese Alksne
LDDK korporatīvās sociālās atbildības un komunikāciju eksperte
E-pasts:
agnese.alksne@lddk.lv, Mob.tel: 29443666


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.