Preiļu novada pirmskolas izglītības iestādes `Pasaciņa` bērni saņem attīstošās spēles un rotaļlietas

07.01.2013.

7. janvārī Preiļu novada pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” bērniem un darbiniekiem bija priecīga diena, jo katras grupiņas spēļu plaukti papildinājās ar jaunām un saturīgām attīstošajām rotaļlietām, kas iegūtas, pateicoties LabieDarbi.lv projektu konkursa rezultātiem. Sagaidot skaisto dāvanu, bērni dziedāja, dejoja un rotaļājās kopā ar savām audzinātājām un vecmāmiņām jaukā pasākumā.


Publiskajā labdarības projektu konkursā LabieDarbi.lv pieteiktais projekts par attīstošo rotaļlietu iegādi Preiļu novada pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” bērniem balsojumā ieguvis 5259 balsis. Pateicoties Natālijas Rubīnes iniciatīvai piepildīt sen izloloto ideju un rast iespēju iegādāties rotaļlietas „Pasaciņas” iemītniekiem, 350 pirmskolas izglītības bērni saņēma savam vecumam atbilstošas attīstošās rotaļlietas un spēles 1955 latu vērtībā.


Natālija Rubīne, kuras mazmeitiņa arī apmeklē „Pasaciņu”, pastāstīja, ka finansējums projekta realizācijai meklēts jau iepriekš citos konkursos, bet atbalsts nebija gūts. Tomēr Natālija Rubīne ar saviem domubiedriem atrada iespēju un kopā ar pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītāju Daci Verbicku un Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora vietnieku IT jautājumos Juri Ertu, kuram meita arī apmeklē „Pasaciņu”, pieteica projektu konkursā LabieDarbi.lv.


Projekta iniciatori pateicās ikvienam, kurš nobalsoja par to, lai bērni saņemtu jaunas un vajadzīgas rotaļlietas. Par aktīvo balsošanu interneta portālā paldies pasākumā tika teikts Preiļu novada domei un pašvaldības iestāžu darbiniekiem, Preiļu rajona partnerībai, Preiļu NVO centram, tirdzniecības centra „Oga” kolektīvam, pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” darbiniekiem. 


Projekta ietvaros notika vairākas aktivitātes bērnu vecmāmiņām, lai viņas varētu iemācīties jaunus rokdarbu veidus, tiktos ar interesantiem cilvēkiem. Natālija Rubīne pateicās Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktorei Teklai Bekešai un muzeja darbiniecēm, Dienas centra vadītājai Lienei Gžibovskai, kura iemācīja dekupāžas pamatus, un Riebiņu katoļu draudzes prāvestam Aigaram Bernānam par lekciju un videofilmu no Sibīrijas ekspedīcijas. Protams, vislielāko pateicību saņēma LabieDarbi.lv darbinieku kolektīvs par iespēju veikt darbus, lai palīdzētu un dotu gandarījumu citiem cilvēkiem.


Dace Verbicka pastāstīja, ka aktīvi balsošanā bija ne tikai Preiļu novada iedzīvotāji, projektu ar saviem balsojumiem atbalstīja arī kaimiņu pašvaldību cilvēki.


Vislielākais ieguvums ir „Pasaciņas” bērniem, jo mazie rotaļājoties mācās, spēles palīdz attīstīt domāšanu un iemaņas, bet iepriekšējos gados pirktās rotaļlietas daudzas jau novecojušas un, regulāri spēlējoties, nolietojušās.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 07.01.2013.