Darba sludinājums: Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centra steidzami izsludina vakances uz Jaunsardzes departamenta novada nodaļas jaunsargu instruktora amatu

07.01.2013.

Amata vakance:
Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centra (reģ.nr.90009222536) steidzami izsludina vakances uz Jaunsardzes departamenta novada nodaļas jaunsargu instruktora amatu.


Darba atrašanās vietas:
1. Preiļi, Riebiņi , Vārkava – 312. Preiļu jaunsargu vienība. Pilna slodze 40 stundas nedēļā.
2. Lubāna, Degumnieki, Meirāni – 220. Lubānas jaunsargu vienība. Pilna slodze 40 stundas nedēļā.


Galvenie darba pienākumi:
1.1. Organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un nodrošināt mācību grupu komplektēšanu, atbilstoši jaunsargu programmas specifikai.
1.2. Veidot un vadīt jaunsargu vienību.
1.3. Plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
1.4. Veicināt un organizēt jaunsargu piedalīšanos konkursos, skatēs, sacensībās un citos pasākumos.
1.5. Sagatavot, kārtot un uzglabāt jaunsargu vienības dokumentāciju (jaunsargu anketas, mācību procesa tematiskos plānus, mācību žurnālus u.tml.).
1.6. Pilnveidot metodisko bāzi un  izstrādāt metodiskos līdzekļus.
1.7. Veidot materiāli tehnisko bāzi mācību procesa nodrošināšanai.


Prasības kandidātiem:
• Pieredze valsts pārvaldē vai izglītības iestādē (ne mazāk kā viens gads).
• Augstākā pedagoģiskā vai vidējā profesionālā, kas papildināta ar “B” 72 stundu   apmācību programmu pedagoģijā.
• Interešu izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana.
• Datorprasmes darbā ar World / Excel datorprogrammām, datu bāzi un interneta lietošana.
• Vēlamas militārās zināšanas.


Iestāde piedāvā:
• Darbu valsts pārvaldē;
• Stabilu atalgojumu;
• Dinamisku darba vidi.


Informācija amata kandidātiem:
CV , pieteikuma (motivācijas) vēstuli un jaunsargu vienības attīstības koncepciju, stratēģiju iesūtīt līdz 14.01.2013. Darbā stāšanas laiks:  21.01.2013.
e-pasts: 2novads@rjc.gov.lv
Motivācijas vēstulē obligāti  norādīt  amata atrašanās vietu.
Pirmās intervijas vieta: Dzintaru iela 7, Rēzeknē. Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Jaunsardzes departamenta 2.novada nodaļā.


Kontaktinformācija:
Iestādes atrašanās vieta- Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473


Papildus informācija iestādes mājas lapā: www.rjc.gov.lv
Telefoni: 64622813, 26166063.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.