Bērna piedzimšanas pabalsts aizvadītajā gadā piešķirts 76 ģimenēm

04.01.2013.

Apkopojot informāciju par aizvadītajā gadā piešķirtajiem bērna piedzimšanas pabalstiem nākas secināt, ka 2012. gads bijis mazāk dāsns, nekā 2011. gads – mazulis ienācis 76 Preiļu novadā deklarētajās ģimenēs, kas ir par desmit ģimenēm mazāk, nekā gadu iepriekš. Tomēr pēdējo triju gadu laikā reģistrēta arī dvīņu dzimšana – aizvadītajā gadā tie bijuši divi puisīši. Bērna piedzimšanas pabalsta izmaksai aizvadītajā gadā izlietoti nepilni desmit tūkstoši latu. Kopējā summa ir par aptuveni trīs tūkstošiem mazāka, jo, sākot ar maiju, stājās spēkā grozījumi saistošajos noteikumos, kas paredz, ka minētais pabalsts 150 latu apmērā pienākas tikai tajos gadījumos, ja abi bērna vecāki (arī, ja bērnam ir tikai viens no vecākiem) ir Preiļu novada iedzīvotāji ne mazāk kā gadu līdz bērna dzimšanai. Gadījumā, kad viens no vecākiem ir citas pašvaldības iedzīvotājs, pabalsts tiek izmaksāts 75 latu apmērā.


Apkopotā informācija liecina, ka, līdzīgi kā pēdējos divos gados, nedaudz vairāk dzimuši zēni – aizvadītajā tie bijuši 39 (2011. gadā – 48), bet meitenes par vienu mazāk – 38 (2011. gadā – 39). Kā ražīgākais gada mēnesis, kad mazuļi izvēlējušies nākt pasaulē, jāmin septembris, kad dzimuši 10 bērni, tad seko marts (9 bērni) un oktobris (8 bērni). Līdzīgi bija arī 2011. gadā, kad lielākais dzimušo bērnu skaits bija martā un oktobrī – tad pasaulē nāca 12 bērni.


Līdzīgi kā 2011. gadā (67 gadījumi), arī aizvadītajā gadā lielākais vairums mazuļu dzimuši Preiļos – tādi bijuši 60 gadījumi, pārējos gadījumos bērnu dzimšanas vietas reģistrētas septiņās citās pašvaldībās – Daugavpilī, Jēkabpilī, Rēzeknē, Rīgā, Jūrmalā, Balvos, Kuldīgā, viena bērna dzimšana reģistrēta ārzemēs.


Lai arī pašvaldības saistošajos noteikumos minēts, ka bērna piedzimšanas pabalstu piešķir, ja vismaz viens no vecākiem ne mazāk kā gadu līdz bērna dzimšanai bijis deklarēts Preiļu novadā, 41 ģimenē abi vecāki ir Preiļu novada iedzīvotāji, 27 ģimenēs kā Preiļu novada iedzīvotājs reģistrēts tikai viens no vecākiem – vairumā gadījumu tā bijusi bērna māte. Astoņiem bērniem reģistrēta tikai bērna māte.


Vairāk bērni dzimuši Preiļu pilsētā deklarētiem vecākiem – tādi aizvadītajā gadā ir 47 gadījumi (2011. gadā – 60). Ievērojami palielinājies Saunas pagastā dzimušo bērnu skaits – ja 2011. gadā tie bija vien 5 mazuļi, tad aizvadītajā gadā savus bērniņus sagaidījušas 11 ģimenes. Arī Pelēču pagastā jauno vecāku par divām ģimenēm kļuvis vairāk – 2011. gadā tādas bija vien trīs. Nedaudz samazinājies dzimušo bērnu skaits Aizkalnes un Preiļu pagastos – ja 2011. gadā tajos katrā bija reģistrēti 9 mazuļi, tad aizvadītajā gadā Aizkalnes iedzīvotāju pulkam pievienojušies seši, bet Preiļu pagasta – septiņi bērni.


Vecāki bērniem izvēlējušies dažādus vārdus, tomēr biežāk likto vārdu vidū meitenēm ir Viktorija, zēniem – Aleksandrs. Priecē, ka mazuļu vidū ir arī Līga un Jānis, kas pēdējos gados bija sastopams visai reti.


Audziet lieli, stipri un veseli, mazuļi!


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 04.01.2013.