Noslēdzies Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts Krīzes centrā

02.01.2013.


2013. gada 2.janvārī


Gadu mijā noslēdzies Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana”. Kopumā pakalpojumu saņēmušas 118 personas (69 sievietes, 49 vīrieši), izmitināšana tikusi nodrošināta 96 personām. Dažādu apsvērumu dēļ – pēc pašas personas vēlēšanās vai sakarā ar krīzes centra iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu, pakalpojuma sniegšana pārtraukta 9 personām.


Analizējot pakalpojuma saņēmējus nākas secināt, ka vairumā gadījumu krīzes centra sniegtā palīdzība bijusi nepieciešama bērniem vecumā līdz 14 gadiem – 37 meitenēm un 43 zēniem. Jāatzīmē, ka vairākums bērnu pakalpojumu saņēmuši kā vardarbībā cietušie. Arvien biežāk nācies saskarties ar bērna novārtā pamešanu – vardarbības veidu, kad bērns tiek atstāts tādā psiholoģiskā un fiziskā situācijā, kad netiek nodrošinātas viņa attīstībai un izdzīvošanai svarīgas vajadzības. Tāpat tikusi konstatēta arī emocionālā, fiziskā un par seksuālā vardarbībā. Citās vecuma grupās pakalpojuma saņēmēju skaits ir bijis mazāks, vecākais klients bijis pirmspensijas vecumā.


Ņemot vērā bērnu kā pakalpojuma saņēmēju lielāko īpatsvaru kopējā dalībnieku skaitā, mērķa grupas dalībnieki, likumsakarīgi, vairumā gadījumu ir bez izglītības, 40 procenti dalībnieku ir ar sākumskolas vai pamatskolas izglītību, un tikai 17 procenti dalībnieku ir ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību, neskatoties uz to viņi visi bijuši ilgstošie bezdarbnieki.


Vērtējot sociālās rehabilitācijas gaitu pakalpojuma saņemšanas brīdī jāatzīst, ka viennozīmīgi ikvienas personas dzīvē bija vērojamas pozitīvas pārmaiņas, jo krīzes centrs uz to brīdi bija drošā vide, kur risināt samilzušās problēmas, patverties no pāridarītāja. Krīzes centra psiholoģe Liena Fedotova jau projekta īstenošanas sākumā zināmā mērā formulēja krīzes centra moto – „Tā ir vieta, kur smelties spēku, lai atgrieztos dzīvē”.


Krīzes centra speciālistu – Aigas Budriķes, Lienas Fedotovas, Andra Tarvida, Sanda Upenieka, Ivara Madelāna, Ingas Somes, Kristīnes Kursītes, Dinas Švalbes un Annas Švirkstes vislielākais darbs atspoguļojies bērnu smaidos, kuri grūtajā brīdī patvērumu, atbalstu, drošības un māju sajūtu bija raduši krīzes centrā. Īsi pirms projekta aktivitāšu noslēguma bērniem bija iespēja piedzīvot kaut nelielu daļiņu svētku sajūtas, gatavojot piparkūkas un svētku apsveikumus, rotājot svētku eglīti, kā arī saņemot pašdarinātās rotaļlietas no sabiedriskā centra „Līči” rūķiem. Pozitīvā gaisotnē norisinājās Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja rīkotā labdarības akcija „Mēs katrs esam eņģelis”, kas norisinājās sadarbībā ar Preiļu 2. vidusskolu, Preiļu 1. pamatskolu un Preiļu Valsts ģimnāzijas jauniešiem.


Nodrošinot projekta ilgtspēju, krīzes centrs turpina pakalpojuma sniegšanu, tāpēc ikviens, kuram nepieciešama palīdzība, laipni aicināts vērsties pēc palīdzības.


Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums bija 16 mēneši. Projekts īstenots laikā no 2011. gada 1. septembra līdz 2012. gada 31. decembrim. Projektu pilnībā finansēja Eiropas Sociālais fonds.Projekta vadītāja,
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.