18. – 19. janvārī APMĀCĪBAS KURSI PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANĀ

18.01.2013.

PREIĻU novada BĒRNU un JAUNIEŠU CENTRS


Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs (BJC) sadarbībā ar Katastrofu medicīnas centru 2013.gada 18.-19.janvārī piedāvā pirmā līmeņa apmācības kursus (15 stundas) PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANĀ. Nodarbību sākums 2013.gada 18.janvārī plkst.900 Preiļu novada BJC, Kooperatīva ielā 6, Preiļos. Lektore – Linda Ostrovska.


Piedāvātajā pirmās palīdzības apmācības pamatprogrammā ir ietvertas tēmas, kas būtu jāzina ikvienam, lai spētu sniegt nekavējošu palīdzību savam līdzcilvēkam, maksimāli novēršot iespējamo negadījuma seku smagumu: Rīcības secība negadījuma vietā. ABC shēma (A – airway – elpceļi B – breathing – elpošana C – circulation – cirkulācija). Šoks. Dzīvībai bīstama asiņošana. Termiskie bojājumi. Ķīmisko vielu izraisītie nelaimes gadījumi. Elektrotraumas. Slīkšana. Traumas. Amputācijas. Dzīvnieku izraisītie nelaimes gadījumi. Svešķermeņi. Daudz cietušo vienlaicīgi. Slimības. Aptieciņas saturs. Glābēja drošība.


Dalību kursos aicinām pieteikt līdz 2013.gada 11.janvārim Preiļu novada BJC, pa tālruņiem – 65381394; 65381395; 29221574; 28641149 vai e-pastu: preilubjc@pvg.edu.lv . Dalības maksa vienam dalībniekam – Ls 12.50.


Pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas ir jāapgūst katram, jo tās var noderēt palīdzot gan sev, gan citiem mājās, skolā, darbā vai uz ielas. Ja, cilvēks prot, un var sniegt pirmo palīdzību, tas var ne tikai pozitīvi ietekmēt cietušā atveseļošanās procesu, bet pat glābt dzīvību.


Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.713 (03.08.2010.) „Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu”, darba devējs nosaka pirmās palīdzības sniegšanā apmācāmo nodarbināto skaitu savā iestādē.


Kontaktpersona: Aija Caune, 65381394, mob. 29221574, aija.caune@preili.lv


Preiļu novada bērnu un jauniešu centra
direktore Aija Caune


 

Pēdējās izmaiņas: 18.01.2013.