Cieto sadzīves atkritumu izvešanas grafiki privātmājām 2013. gadā

02.01.2013.

Ja Jums ir noslēgts līgums ar SIA „Preiļu saimnieks”, par atkritumu izvešanu divas reizes mēnesī, tad Jūsu konteiners 2013.gadā tiks izvests atbilstoši grafikam.


Ja noslēgtajā līgumā ir paredzēta atkritumu izvešana vienu reizi mēnesī, tad konteiners tiks izvests katra mēneša beigu datumos (atbilstošos datumus skatiet grafikos).


Ja līgumā atkritumu izvešana ir paredzēta vairāk kā divas reizes mēnesī, tad konteineru izvešanas grafiku varat uzzināt, zvanot pa tel. 65307086, 29420721.


Neaizmirstiet, ka atkritumu konteineru izvešanas dienā tiem ir jāatrodas pie vārtiņiem!
Jāatceras, ka 240 l sadzīves atkritumu konteineri nav piemēroti lielgabarīta atkritumiem, tādēļ, piemēram, veco mēbeļu un nolietotas sadzīves tehnikas izvešana jāpiesaka atsevišķi. Ja mājās sakrājies daudz atkārtotai pārstrādei derīgu sadzīves atkritumu (makulatūra, logu un pudeļu stikls, plastmasas iepakojums, dienasgaismas lampas u.c.), arī šādos gadījumos jāpiesaka to atsevišķa izvešana vai pašiem tie jānogādā Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, kur tos pieņem bez papildu samaksas.


Vineta Igolniece,
SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 02.01.2013.