Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma procedūru – atklāta konkursa izsludināšanu `Pārtikas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vajadzībām, saskaņā ar atklāta konkursa Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas pras

21.12.2012.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  PREIĻU NOVADA DOME, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Pārtikas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vajadzībām, saskaņā ar atklāta konkursa Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


3. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PND 2012/24AK


4. Atklāta konkursa Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā internetā www.preili.lv. (sadaļā „Iepirkumi”).
Ar Iepirkuma konkursa dokumentāciju (oriģinālā) var iepazīties uz vietas Preiļu novada domes Juridiskajā daļā 51.kabinetā darba dienās, iepriekš saskaņojot ar Iepirkuma procedūras kontaktpersonu Ingu Vilcāni, tel.26645487 līdz Iepirkuma procedūras piedāvājumu atvēršanas dienai. Iepirkuma konkursa nolikuma kopiju var saņemt bez maksas 3 (trīs) darba dienu laikā (pēc savlaicīgi nosūtītā pieprasījuma Pasūtītāja kontaktpersonai).


Nolikums (PDF)
Tehniskā specifikācija (PDF)
Pielikumi (ZIP)


Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumu atklāta konkursa „Pārtikas produktu piegāde Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vajadzībām” Nolikuma pielikumos


5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2013.gada 04.februāra plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.


6. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, kabinets nr. 5 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai nosūtot pa pastu.


7. Piedāvājumu atvēršana : 2013.gada 04.februāra plkst.10.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novada domē sēžu zālē 52.kab. (2.stāvā)


8. Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
8.1. administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.;
8.2. par iepirkuma priekšmetu: Preiļu PII „Pasaciņa” vadītāja Dace Verbicka, tālr. 26003650,
dace.verbicka@preili.lv;


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.