Paplašinātas klasiskā cūku mēra inficētās teritorijas robežas

21.12.2012.

Saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) datiem klasiskā cūku mēra inficētās teritorijas robežas ir mainītas, jo klasiskais cūku mēris konstatēts arī vienai Balvu novadā nomedītai mežacūkai.


Tādējādi šobrīd par klasiskā cūku mēra inficēto teritoriju ir uzskatāmi šādi Latvijas novadi – Kārsavas, Baltinavas, Rugāju, Balvu, Viļakas, Ciblas, Zilupes, Dagdas, Aglonas, Krāslavas, kā arī 12 Daugavpils novada pagasti – Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Dubnas, Maļinovas, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Laucesas, Demenes, trīs Rēzeknes novada pagasti – Kaunatas, Pušas un Mākoņkalna, septiņi Ludzas novada pagasti – Istras, Rundēnu, Pildas, Nirzas, Ņukšu, Isnaudas, Briģu un divi Alūksnes novada pagasti – Pededzes un Liepnas.


Klasiskā cūku mēra inficētajā teritorijā PVD pārbauda un laboratoriski izmeklē visas nomedītās un mirušās mežacūkas, tās nedrīkst izvest no karantīnas zonas. Tāpat šajā teritorijā PVD pārbauda visas mājas cūku novietnes un ņem cūku asins paraugus laboratoriskai izmeklēšanai.


Ņemot vērā apstākli, ka Latvijā mājas un meža cūkām konstatēts un turpina izplatīties klasiskais cūku mēris, cūku turētājiem ļoti atbildīgi jāizturas pret likumdošanā noteikto pienākumu paziņot Lauksaimniecības datu centram (LDC) informāciju par cūku turēšanu un pārvietošanu.


Lai novērstu klasiskā cūku mēra tālāku izplatību, ir īpaši svarīgi apzināt visas cūku turēšanas vietas (gan mājas cūku novietnes, gan iežogotās teritorijas, kurās tur meža cūkas) tajos novados, kuri ietilpst pašreiz noteiktajā karantīnas teritorijā Latgales reģionā, kā arī blakus esošajos novados.


Ganāmpulka un novietnes reģistrēšanu un informācijas sniegšanu par cūku kustību var veikt uz vietas arī pie Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra un LDC speciālistiem. Speciālisti lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekus un turētājus papildus informēs par pienākumu un nepieciešamību veikt cūku reģistrēšanu, kā arī palīdzēs to izdarīt.
Cūku īpašniekiem un turētājiem, kuri LDC nav paziņojuši cūku skaitu novietnē (nav nosūtījuši cūku kustības kopsavilkumu) tiek piedāvāta iespēja to veikt telefoniski, zvanot pa tālruni 67095064 vai sūtot cūku kustības kopsavilkumu  uz  e-pastu ldc@ldc.gov.lv vai faksu 67027006.


Ja cūku īpašnieki un turētāji nav reģistrējuši ganāmpulku un novietni, to var izdarīt LDC klientu pieņemšanas vietās. Tālrunis uzziņām par ganāmpulku un novietnes reģistrēšanas kārtību 67027240 vai 67095062.


Gan cūku, gan citu lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem jāapzinās, ka dzīvnieku nereģistrēšana var novest pie nekontrolētas bīstamu infekcijas slimību izplatīšanās, kas var iznīcināt ne tikai paša ganāmpulku, bet arī apdraudēt kaimiņu ganāmpulkus un cituviet valstī.


Zemkopības ministrija atgādina, ka cūku īpašniekam, ja tas dzīvniekus būs reģistrējis LDC, valsts kompensēs nobeigušos vai slimības dēļ nokauto dzīvnieku, iznīcinātās barības un dezinfekcijas dēļ radušos zaudējumus.


Klasiskais cūku mēris ir lipīga infekcijas slimība, ar kuru slimo kā meža, tā arī mājas cūkas. Slimības pazīmes – augsta ķermeņa temperatūra (40 °C), konjunktivīts, kustību koordinācijas un centrālās nervu sistēmas darbības traucējumi. Uz saslimušā dzīvnieka ādas – īpaši uz ausīm, astes, vēdera un kāju iekšpusē, novērojami asins izplūdumi. Slimās sivēnmātes var abortēt, sivēni piedzimt vārgi, atsevišķos gadījumos – nedzīvi. Saslimšana parasti beidzas ar cūku nobeigšanos.


Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070; mob.: 26534104
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 21.12.2012.