Rēzeknes ielas rekonstrukcija turpināsies pavasarī

19.12.2012.


2012. gada 19.decembrī


Rēzeknes ielas rekonstrukcija, kas notiek projekta „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” ietvaros, turpināsies pavasarī. Šobrīd ir pabeigti šim gadam plānotie darbi ielas pirmajā posmā un no 20. decembra tas tiks atvērts satiksmei. Attiecīgajā posmā, kas ir 110 metru garš, ir rekonstruēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli un lietus ūdens kanalizācijas sistēma, sagatavota ielas pamatne un ieklāts un noblietēts šķembu segums.


Atgādinām, ka 2012. gada 26. septembrī starp Preiļu novada domi un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju tika parakstīta vienošanās par projekta „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” īstenošanu. Darbi ielas pirmajā posmā (no Autoostas laukuma izbrauktuves uz Rēzeknes ielas līdz Rēzeknes – Kārsavas ielu krustojumam) tika uzsākti 5. novembrī.


Projekta ietvaros notiek Rēzeknes ielas (tranzītiela – ceļš P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi) rekonstrukcija 0,631 kilometra garumā, kas ietver arī attiecīgā ielas posma pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūvi, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, jauna asfaltbetona seguma ieklāšanu, ietvju izbūvi, apgaismojuma ierīkošanu un satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanu. Rekonstrukcijas rezultātā Rēzeknes ielā uzlabosies satiksmes drošība un satiksmes organizācija. Būvdarbus veic SIA „Krustpils”, būvdarbu būvuzraudzību – SIA „BaltLine Globe” un autoruzraudzību būvdarbiem – SIA „C Projekti”.


Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 709 270,49, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas Ls 652 063,69 (Ls 488 982,56 ERAF finansējums (74,99%), Ls 19 561,91 valsts budžeta dotācija pašvaldībām (3%), Ls 143 519,22 pašvaldības budžeta līdzfinansējums (22,01%)) un projekta neattiecināmās izmaksas Ls 57 207,49. Preiļu novada domes kopējais finansējums projekta īstenošanai sastāda Ls 200 726,71. 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.