Saunas pagasta iedzīvotājus aicinām slēgt līgumus ar SIA „Preiļu saimnieks” par cieto sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu

19.12.2012.

Cienījamie Saunas pagasta iedzīvotāji!


Informējam, ka no 2013. gada 1. janvāra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Saunas pagastā nodrošinās pašvaldības SIA „Preiļu saimnieks”. Priecājamies, ka mūsu klientu lokam piepulcēsies arī Saunas pagasta iedzīvotāji!


SIA „Preiļu saimnieks” piedāvā iespēju izvest atkritumus pēc individuāli saskaņota grafika. Sadzīves atkritumu izvešana vienu reizi mēnesī maksās Ls 2,18 ar PVN. Par izvešanas datumiem klientus informēsim individuāli.Mūsu klienti Saunas pagastā varēs turpināt lietot esošos sadzīves atkritumu konteinerus (nomas maksa Ls 0,48 ar PVN vai izpērkot Ls 12,10 ar PVN), bet
SIA „Preiļu saimnieks” piedāvā iegādāties savā īpašumā pilnīgi jaunu 240 l plastmasas konteineru: cena Ls 27,00 ar PVN vai izmaksājot 12 mēnešos (mēnesī Ls 3,33 ar PVN).Sagaidām, ka arī Saunas pagasta iedzīvotāji izmantos iespēju un pārstrādei derīgos sadzīves atkritumus nemetīs nešķirotiem sadzīves atkritumiem paredzētos konteineros, bet nodos SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4 (plašāka informācija 4. lpp.)!


Zvaniet SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei un piesakiet atkritumu apsaimniekošanas līguma slēgšanu pa tel. 65307086 vai 29420721.


Atkritumi, ja tie izmesti neatļautās vietās, negatīvi ietekmē mūsu dzīves kvalitāti, jo rada pazemes un virszemes ūdens piesārņojumu un veicina augsnes un ainavas degradāciju.
Arī lauku iedzīvotājiem ir tiesības dzīvot nepiesārņotā un atbilstoši mūsdienu normām sakārtotā lauku vidē. Tādēļ visas lauku mājsaimniecības aicinām slēgt līgumus ar SIA „Preiļu saimnieks” par sadzīves atkritumu izvešanu!


 

Pēdējās izmaiņas: 19.12.2012.