Noslēdzies atklātais konkurss „Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2012./2013.gadu ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2013.gadā”

03.12.2012.

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem ir noslēgti līgumi par iepirkumā paredzēto darbu veikšanu.


SIA „Preiļu saimnieks” veiks Preiļu pilsētas ielu (izņemot tranzīta ielas) ikdienas uzturēšanu 2012./2013.gadu ziemas periodā (braucamās daļas attīrīšana no sniega un slīdamības novēršana). AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons veiks Preiļu pilsētas tranzīta ielu (Preiļu pilsētas Rīgas tranzīta iela, kas ir valsts reģionālā autoceļa P 63 Līvāni – Preiļi maršruta  turpinājums 0,681 km kopgarumā, Rēzeknes un Daugavpils ielu, kas ir valsts reģionālā autoceļa P 58 Viļāni-  Preiļi – Špoģi maršruta  turpinājums 2,910 km kopgarumā, Aglonas un Brīvības ielu, kas ir valsts reģionālā autoceļa P 62 Krāslava – Preiļi – Madona maršruta  turpinājums 1,556 km kopgarumā) ikdienas uzturēšanu 2013.gadā.


Pagastos pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanu (pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšana no sniega, ārkārtas situācijās – spēcīgas snigšanas gadījumos arī sniega vaļņu pārvietošana ārpus ceļa) 2012./2013.gadu ziemas periodā veiks: Aizkalnes pagasta A. Višņevska Z/s „Druvas” – Aizkalnes un Pelēču pagasta pārvalžu teritorijā; Preiļu pagasta M.Urča Z/S „Ēdelveiss” – Preiļu pagasta pārvaldes teritorijā; Preiļu pagasta IU „Genādiju Petrovs” – Saunas pagasta pārvaldes teritorijā.


Sakarā ar to, ka Preiļos turpinās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” realizācija un projekta „Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos” īstenošana, ar Preiļu novada domes izpilddirektora rīkojumu ir aktualizētas Preiļu pilsētas ielu uzturēšanas klases. Ir samazināta uz ziemas periodu ielu uzturēšanas klase (no A uz B) Brīvības ielā posmā no Valmieras ielas līdz apvedceļam. Autotransporta kustība ir novirzīta uz Valmieras un Kooperatīva ielām, kur tiek palielināta ielu uzturēšanas klase (no B uz A). Autotransporta vadītāji tiek aicināti izmantot galvenokārt Valmieras un Kooperatīva ielas, nevis Brīvības ielu.


Pilsētas ielu braucamās daļas attīrīšana no sniega tiek uzsākta, kad sniega biezums sasniedz 7 cm. Normatīvais laiks pilsētas ielu brauktuvju attīrīšanai no sniega – 3 stundas no sniega snigšanas beigām līdz pilnīgai brauktuvju attīrīšanai.


A klases ielas – Tranzīta ielas (iekļaujas valsts autoceļu maršrutā un (vai) ir izeja uz valsts autoceļiem) Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega, pēc snigšanas beigām – 3 stundas (Aglonas, Brīvības, Daugavpils, Rēzeknes, Rīgas ielas).


B klases ielas – Pilsētas nozīmes maģistrālās ielas (paredzētas pilsētas galveno plūsmu kustībai, pieslēdzas tranzīta ielām un savieno tranzīta ielas). Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega, pēc snigšanas beigām – 6 stundas (A.Paulāna, A.Upīša, Celtnieku, Liepu, Mehanizatoru, N.Rancāna, Pils ielas, Talsu ielas, Raiņa bulvāris).


C klases ielas – Starpkvartālu ielas (savieno pilsētas kvartālu ielas ar vietējas nozīmes ielām). Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega, pēc snigšanas beigām – 8 stundas (Atpūtas, Cēsu, Jelgavas, Liepājas, 1.Maija, Ziedu ielas).


D klases ielas – Iekškvartālu ielas (visas pārējās ielas, kas nav A, B, C klases) Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega, pēc snigšanas beigām – netiek normēts.


Pagastu autoceļu attīrīšana no sniega tiek uzsākta, kad sniega biezums sasniedz 10 cm. Normatīvais laiks autoceļu attīrīšanai no sniega – 12 stundas no sniega snigšanas beigām līdz pilnīgai brauktuvju attīrīšanai.


 

Pēdējās izmaiņas: 03.12.2012.