Paraksta līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Preiļos; no pirmdienas, 14. maija, noteikti satiksmes ierobežojumi

07.05.2012.


Šī gada 7. maijā pašvaldības SIA „Preiļu saimnieks” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” ietvaros noslēdza būvdarbu līgumu par maģistrālo ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi un rekonstrukciju Preiļos.


Būvdarbu laikā sākot no 14. maija uz 6 nedēļām noteikti satiksmes ierobežojumi šādos ielu posmos: Brīvības iela posmā no Kurzemes līdz Liepājas ielai; Aglonas iela posmā no Raiņa bulvāra līdz Liepu ielai un Sporta ielā – no Liepu līdz A. Paulāna ielai. Rakšanas darbi saistīti ar neērtībām, un lai darbi noritētu operatīvāk, vienlaicīgi strādās vairākas darbu veicēju brigādes.


Jau vēstīts, ka 2010. gada 15. oktobrī noslēgts līgums starp SIA „Preiļu saimnieks” un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” īstenošanu.


Projekta ietvaros maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi iepirkuma procedūras rezultātā veic personu apvienība „Daugavpils būvmehanizācija un Preiļu santehniķis”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Sistēmeksperts”. Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir 20 mēneši.


Projekta kopējās izmaksas ir 3 150 713,65 Ls, no tām 2 014 794,88 Ls finansē Eiropas Savienība, savukārt atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs SIA „Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome. 
Projekta mērķis ir turpināt pilsētas ūdenssaimniecības sakārtošanu, lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, efektīvāk izmantotu dabas un elektroenerģijas resursus, kā arī samazinātu piesārņojuma ietekmi uz vidi un uzlabotu tās kvalitāti.


Projekts paredz, ka tiks rekonstruēti 2,7 km ūdensvada, 1,6 km kanalizācijas tīklu un 0,8 km spiedvada, kā arī izbūvēti 9,8 km jaunu ūdensvadu, 8,1 km kanalizācijas tīklu un 3 kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī tamponēt 3 artēziskos urbumus.


Projekta rezultātā visiem pilsētas iedzīvotājiem tiks nodrošināts kvalitatīvs, normatīviem atbilstošs dzeramais ūdens, būs nodrošināta iespēja izveidot pieslēgumu centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas inženiertīkliem; samazināsies ūdens zudumi; samazināsies ūdensvadu avārijas; tiks samazināta neattīrītu notekūdeņu noplūde apkārtējā vidē; samazināsies kanalizācijas sistēmu avāriju skaits un notekūdeņu noplūde gruntī un gruntsūdeņos.


_______________________________________________________________
Projektu Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Preiļu saimnieks”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums Tavā nākotnē!


 


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.