Preiļu novada dome veic iepirkumu – „Pelēču kultūras nama grīdas remonts projekta „Pelēču kultūras nams, kā ērtas, patīkamas un daudzveidīgas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju vieta” ietvaros”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Teh

09.05.2012.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Pelēču kultūras nama grīdas remonts projekta „Pelēču kultūras nams, kā ērtas, patīkamas un daudzveidīgas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju vieta” ietvaros”.


 Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, fakss 65307323.


2. Iepirkuma priekšmets – „Pelēču kultūras nama grīdas remonts projekta „Pelēču kultūras nams, kā ērtas, patīkamas un daudzveidīgas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju vieta” ietvaros”, identifikācijas nr. PND 2012/12M ELFLA, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā tehnisko specifikāciju.
Iepirkuma priekšmets tiek īstenots – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana  vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā “ietvaros.


3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar tā pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 51.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Instrukcija (PDF)
Tehniskā specifikācija (PDF)
Pielikumi (ZIP)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2012.gada 21.maija plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, kabinets nr. 5 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, iestādes darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai pa pastu.


6.Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne tālr.28615900, e-pasts:
iveta.stasulane@preili.lv;
– iepirkuma administratīvos jautājumos  – Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne tālr.65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.