Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 28.panta 8.punkta piemērošanu

08.05.2012.

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 28.panta 8.punktā ir noteikts pienākums nodokļa maksātājam piecu darbadienu laikā no līguma slēgšanas dienas, kā arī no līguma darbības izbeigšanas dienas informēt par to Valsts ieņēmumu dienestu, ja viņš saimnieciskās darbības ienākumu nosaka atbilstoši likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta divpadsmitajai daļai. Līdz ar to nodokļa maksātājam ir pienākums pašam informēt Valsts ieņēmumu dienestu, ja viņš saimnieciskās darbības ienākumu nosaka atbilstoši likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta divpadsmitajai daļai.


Ņemot vērā Finanšu ministrijas sniegto skaidrojumu tad informēt var:


1.       iesniedzot iesniegumu personīgi jebkurā klientu apkalpošanas centrā,;


2.       elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu vai izmantojot drošu elektronisko parakstu;


3.       nosūtot pa pastu.


 

Pēdējās izmaiņas: 08.05.2012.