Par likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 18.panta piemērošanu

08.05.2012.

Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 18.panta pirmā daļa nosaka, ka nodokļa maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību, ir piemērojama nodokļa atlaide 10 latu apmērā par katru lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru. Lai saņemtu nodokļa atlaidi, likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 18.panta otrā daļa nosaka, ka nodokļa maksātājiem, vienlaikus ar nodokļa deklarāciju ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pašvaldības izsniegtu izziņu par zemes platību, kas faktiski tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai.


Ņemot vērā, ka lauksaimnieki bija saskārušies ar situāciju, ka pašvaldība atteicās sniegt ziņas par zemes platībām, kas tiek izmantotas lauksaimnieciskajai ražošanai, ir panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu, ka šādos gadījumos tiks izmantota Lauku atbalsta dienesta sniegtā informācija par tām zemes platībām, kuras kārtējā gadā ir apstiprinātas vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros.


Šādu kārtību Valsts ieņēmumu dienests piemēro jau šobrīd!


 

Pēdējās izmaiņas: 08.05.2012.