1. maija tradīcija – senioru balle Aizkalnē

01.05.2012.

Pelēks blāvums valdīja vakar,
Bet šorīt- kā pasakā viss:
Berzu cekulos zaļgans pakars
Tāds mīlīgs un aicinošs viz.


Es nostājos bērzam pie kājām
Zaļo pakaru aizsniegt kārs,
Lai varētu aiziet uz mājām
Ar prieku, ko dod pavasars!
/Janīna Tabūne/


Pirmā maija dienas vidū Aizkalnē pulcējās pensionāri no visa Preiļu novada uz pavasara balli. Prieks par visiem, kas atrada laiku ierasties Aizkalnē no Pelēčiem, Saunas un Preiļiem gada skaistākajā laikā, kad pumpuri raisās un Jašas krastus putni pieskandina ar savām krāšņajām dziesmām, lai atpūstos no ikdienas rūpēm un labi kopā pavadītu laiku.


1.maijs – darba svētki, tāpēc pasākums sākās ar puķu stādīšanu pie bijušās Aizkalnes pamatskolas ēkas, kur tagad mājvietu ir radis Aizkalnes sabiedriskais centrs un Aizkalnes pensionāru biedrība. Pensionāru pavasara balle izvērtās sirsnīga, atraktīva un dzīvespriecīga. Pasākuma dalībniekus un viesus priecēja dziedošās Latveļu un Kampānu ģimenes ansamblis, Aizkalnes pagasta vokālais ansamblis, pasākumu ar lustīgi kustīgu mūziku kuplināja un uz dejošanu aicināja ansamblis „Spaiti”. Aizkalnes pensionāri saka paldies Maijai Paeglei, kura nesa sveicienus no Preiļu novada domes, dāvināja svētku kliņģeri.


Gatavojoties ballei Aizkalnes pensionāri bija sagatavojuši priekšnesumus: dziedošās Aizkalnes dāmas Viktorija Sutugina un Albīne Romanovska, Ligita Popenkova sveica balles dalībniekus ar dziesmām, Viktorijas un Albīnas kundzes spēlēja pašsacerētu skeču par sadzīves tēmām.


Pavasara pensionāru balle visiem dalībniekiem sniedza prieku par kopīgo tikšanos un pavasari.


Māra Rožinska,
Aizkalnes TN vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 01.05.2012.