Celtnieku mikrorajona bērniem – jauns rotaļu un spēļu laukums

30.04.2012.


Aprīļa nogalē Celtnieku ielas dzīvojamo māju mikrorajonā tika izveidots jauns bērnu rotaļu un spēļu laukums. Tajā ir uzstādīti deviņi elementi, kuros bērni vecumā no 3 līdz 10 gadiem var interesanti un aktīvi pavadīt brīvo laiku.


Jaunais laukums tapis Lauku attīstības programmas (2007. – 2013.gads) LEADER projekta „Bērnu rotaļu un spēļu laukuma izveide Preiļu pilsētas „Celtnieku ielas” mikrorajonā” ietvaros. Tā realizācijai piesaistīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums. Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 5 777,36, no kurām ELFLA finansējums LVL  4 261,99, bet pārējais pašvaldības līdzfinansējums.


Atgādinām, ka pagājušajā gadā no pašvaldības budžeta līdzekļiem Daugavpils ielas dzīvojamo māju iekšpagalmā a/s „Preiļu siers” rajonā, Kooperatīva ielā, kā arī Liepu ielas un Pils ielas dzīvojamo māju mikrorajonā tika ierīkoti jauni bērnu rotaļu un spēļu laukumi.


Pašvaldības šī gada budžetā ir paredzēti LVL 5 000 bērnu rotaļu un spēļu laukumu remontiem un aprīkojuma papildināšanai. Šobrīd laukumi ir apsekoti un vairākos jau ir uzsākti nepieciešamie labošanas un krāsošanas darbi. Vēlāk dažos no tiem arī tiks papildināts aprīkojums.
 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.