Preiļu novada dome informē, ka 2012.gada 26. aprīļa domes sēdē pieņemts lēmums par Preiļu novada domes teritorijas plānojuma „Preiļu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” gala redakcijas apstiprināšanu

26.04.2012.

Preiļu novada dome informē, ka 2012.gada 26. aprīļa domes sēdē pieņemts lēmums (protokols nr. 6, p. 1.23.):
· Par Preiļu novada domes teritorijas plānojuma „Preiļu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” gala redakcijas apstiprināšanu;
· par saistošo noteikumu Nr. 2012/05 „Preiļu novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un teritorijas plānojuma grafiskā daļa” izdošanu, ar kuru tiek atcelti Preiļu novada domes 25.07.2012. saistošie noteikumi Nr. 2011/15 „Preiļu novada Teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Pēdējās izmaiņas: 26.04.2012.