Mūsdienu deju festivāls „Kad galvā pavasaris” nu jau otro reizi!

27.04.2012.

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs, sadarbībā ar Preiļu novada Kultūras centru, organizēja mūsdienu deju festivālu „Kad galvā pavasaris – 2012” Preiļos, nu jau otro gadu pēc kārtas. Kultūras namā 27. aprīlī uz šo festivālu pulcējās visi, kuri īpašu mīlestību izjūt pret mūsdienu deju – gan kā dejotāji, gan kā skatītāji, gan arī kā atbalstītāji.


Mūsdienu deju festivālā piedalījās 13 mūsdienu deju grupas no Preiļu, Vārkavas un Riebiņu novadiem. Skatītājus iepriecināja 162 dalībnieki no Vārkavas un Riebiņu vidusskolām, no Preiļu 2.vidusskolas, no Vanagu, Pelēču, Priekuļu pamatskolām, Preiļu Kultūras centra un Preiļu Bērnu un jauniešu centra. Festivālā piedalījās arī neatkarīgā breakdance grupa un ar jautru humora devu festivālu papildināja teātra grupa „Kājām gaisā”.


Dejugrupas uzstājās ar vienu, diviem, pat četriem priekšnesumiem, tika pārstāvēti dažādi deju žanri, ar prieku varēja skatīties deju grupu uzstāšanos un dažādās deju horeogrāfijas varēja izbaudīt no visas sirds. Liels prieks par pašiem dejotājiem, patiess prieks par skolotājiem, kuri strādā ar deju grupām, vēl lielāks prieks par tiem dejotājiem, kuri paši uz savu iniciatīvu dibina grupas un dejo sev un savam priekam. Kad dejotāju sniegums netiek vērtēts konkursā, tad sajūtas ir citādas – ir lielāka atraisītība, mierīgāka attieksme pret ik katru dejas soli, un prieks par paveikto- patiesāks, priekšnesums – labāk izdevies.


Liels paldies par piedalīšanos visām deju grupām un to vadītājiem:
o Preiļu novada BJC Deju grupai „Elīze” /1.kl.,4.-5.kl.,7.-9.kl./, skolotājai Ilzei Brokai
o Preiļu 2.vidusskolas 2.-3.kl. dejugrupai, dejugrupai “Rainbow” /7.-8.kl./, dejugrupai “Ņeposedi” /4.-6.kl./, skolotājai Rimmai Gavrilovai
o Preiļu 2. vidusskolas un Preiļu novada KC Deju grupai “Asorti”/10.-12.kl./, skolotājai Rimmai Gavrilovai
o Riebiņu vidusskolas dejug rupai”Deju ritmi”/7.-8.kl./, skolotājai Rimmai Gavrilovai
o Priekuļu pamatskolas Deju grupai ”DANCE FOR LIFE” /2.-4.kl./, skolotājai Anitai Rubenei
o Preiļu novada BJC un Pelēču pamatskolas mūsdienu deju grupai /5.-9.kl./, skolotājai Ilonai Cvetkovai
o Vārkavas novada Vanagu pamatskolas deju grupai /6.-9.kl./, skolotājai Oksanai Kitajevai
o Vārkavas novada Vārkavas vidusskolas deju grupai /9.-12.kl./, skolotājai Oksanai Kitajevai
o Neatkarīgajai Breakdance grupai ELEGANT CREW /10.-12.kl./ vadītājam Nikitam Turubanovam – PVĢ 1 .kursa audzēknim
o Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra Teātra grupai „KĀJĀM GAISĀ” /8.-9.kl./, skolotājai Vilhelmīnei Jakimovai.


Lai deju pedagogiem un dejotājiem daudz jaunu ieceru, radošu ideju un izdošanās turpmāk un uz tikšanos festivālā – koncertā 2013.gada pavasarī – nu jau tradicionāli!


Preiļu novada BJC direktores vietniece
Anita Kolosova


 

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2012.