Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo par precizējumiem (piegādātāja uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem) iepirkuma „Preiļu novada Preiļu pagasta publiskās ēkas Līčos, Jaunatnes ielā 1 teritorijas labiekārtošana, ELFLA projekta Nr. 11-03-L32100-

03.05.2012.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Precizējumi iepirkuma „Preiļu novada Preiļu pagasta publiskās ēkas Līčos, Jaunatnes ielā 1 teritorijas labiekārtošana, ELFLA projekta Nr. 11-03-L32100-000217, ietvaros”, ident.nr. PND 2012/10M ELFLA, (turpmāk tekstā – Iepirkums ) Instrukcijas pretendentiem priekšmeta tehniskajās prasībās.


Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1pantu, saskaņā ar iepirkuma Instrukcijas 1.4.4.p., 1.4.4..1.apakšpunktiem un 5.5..punktu,
1.  Komisija sniedz atbildes uz piegādātāju uzdotajiem jautājumiem:
1.1.  Jautājumi par akmens dārzu: 1. Vēlamies noskaidrot specifikāciju pozīcijai: Akmens dārza izveide??? Kas šeit ir paredzēts? 2. Kādai jābūt akmensdārza struktūrai? 3. Precizēt pozīciju 4.5. (Akmens dārza ierīkošana), jo šobrīd nav pieejama pietiekama informācija projektā, kā arī nav detalizēti apraksti un apjomi.
        Atbilde: Akmens dārzs:
• 10 skujeņi ( piemēram zemie kadiķi un 3 vertikālās koniskās  eglītes, maksimālas h-1,2-1,5m)  – C5;
• 3 lapu kokaugi – C7 (maksimālais h-1m);
• 100 gabali ziemciešu (brīva izvēle);
• 5m2 viengadīgās (brīva izvēle);
• Laukakmeņi –  5 gab. , aptuveni izmēri diametrā no  30-80cm ;
• dārznieka konsultācija un dārza ierīkošana.
      Piezīme: C5-apzīmē stāda izmērus.
                    Paredzēt Latvijas laika apstākļiem domātos augus. 


1.2. Jautājums: Kur drīkstēs transportēt un izkraut būvgružus?
Atbilde: Būvgružus var izvietot atbilstoši izstrādātajai būvlaukuma organizācijas shēmai, kas saskaņojama atsevišķi, bet jābūt noslēgtam līgumam ar SIA „Preiļu saimnieks” par būvatkritumu savākšanu.


1.3. Jautājums: No kādiem augiem jāsastāv dzīvžogam?
       Atbilde: Dzīvžoga augu izvēle brīvprātīga, īpašu prasību nav.


1.4. Jautājums: Cik smilšu kastes nepieciešamas bērnu rotaļu laukumam?
       Atbilde: Bērnu laukumam vajadzētu 2 smilšu kastes.


1.5. Jautājums: Vai betona bruģis pozīcijā 2.8. ir aizstājams ar izmēru 100*200*80, ņemot vērā, ka vadošās bruģa rūpnīcas projektā minēto izmēru 200*200*80 ražošanā nepiedāvā?
       Atbilde: Bruģi pozīcijā 2.8.   200x200x80  var aizvietot ar bruģi  200x100x80.


1.6. Jautājums: Precizēt pozīciju 4.1. (Iekārtas divriteņu un bērnu ratiņu novietošanai uzstādīšana) un 4.4. (Parka soliņu uzstādīšana) kādā veida, izmēra elementi jāuzstāda? Cik vietīgam jābūt velosipēdu statīvam?
      Atbilde: 4.1. pozīcijā paredzēt iekārtas 8 riteņu un 2 bērnu ratiņu novietnei, parka soliņi ar atzveltni pēc piegādātāja ieskatiem.


1.7.  Jautājums: Pievienotajā DWG failā figurē granīta šķembu izbūve 474 m2 , bet tehniskās specifikācijās šādu apjomu nav. Vai piedāvājumā ir jāiekļauj minētā pozīcija?
       Atbilde: Granīta šķembu izbūvi 474 m2 platībā iekļaut pozīcijā.


1.8. Jautājums: Nav iekļauta komunikāciju aku vāku augstumu regulēšana vai aku vāku nomaiņa uz “peldošā” tipa.
Atbilde: Paredzēt esošo vāku regulēšanas izdevumus.


1.9. Jautājums: Apskatot darbu apjomu sarakstu un rasējumus, netika atrasta pozīcija par nederīgās grunts un augsnes kārtas noņemšanu, jo bruģakmens segums B-1(ieskaitot visu pamatni)aizņem 890mm lielu biezumu, bruģakmens, segums B-2 aizņem 530mm lielu biezumu.
Atbilde: paredzēt izmaksās nederīgās grunts izvešanu un nogādāšanu 3km rādiusā.


2. Piegādātāju iesniegtos jautājumus un atbildes uz tiem komisija nosūta piegādātājiem (pa e-pastu), kas uzdevuši šos jautājumus  un ievieto šo informāciju Preiļu novada domes mājas lapā internetā: www.preili.lv_Iepirkumi.


3. Komisija informē piegādātājus: iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, ir jāņem vērā Iepirkumu komisijas atbildes, precizējumus un tie jāievērtē savā piedāvājumā (Instrukcijas 1.4.4.1.a/p.).
Pretendentu piedāvājumi, kuru izmaksu tāmē netiks ietvertas objekta apskates laikā un protokolā noteiktās prasības un izmaiņas, tiks noraidīti.


Kontaktpersonas:
– tehniskos jautājumos: Vitālijs Plivda, tālr.26533550, Arvils Pundurs, tālr. 29142641,
arvils.pundurs@preili.lv;
– administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 03.05.2012.