Iecerētas izmaiņas atbalsta programmā „Skolas auglis”

03.05.2012.

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs”, ko šodien, 3.maijā, izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.


Iecerētie grozījumi paredz, ka LAD laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 15.jūnijam publicēs atbalsta perioda ilgumu un atbalsta likmi par vienu porciju, tāpēc atbalsta pretendentam un skolai būs pietiekami ilgs laiks, kurā vienoties par savstarpējo sadarbību programmā.


Lai mazinātu administratīvo slogu, grozījumu projekts paredz, ka atbalsta pretendents, ievērojot noteiktu atbalsta likmi par vienu produktu porciju, vienojas ar skolu par produktu sortimentu un piegādi attiecīgajā mācību gadā. Skola sagatavo informāciju par dalību programmā, un atbalsta pretendents to iesniedz LAD. Šādi ir samazināts dažādas informācijas sniegšanas reižu skaits.


Lai novērstu gadījumus, kad saistībā ar programmu skolām piegādātie augļi un dārzeņi nav audzēti ar integrētām audzēšanas metodēm, grozījumu projekts noteic, ka produktu atbilstību minētajām metodēm apliecina VAAD pārziņā esošais lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrs.


Lai nodrošinātu to, ka skolēniem atbalsta periodā bez pārtraukuma ir iespēja saņemt augļus un dārzeņus, grozījumi paredz nosacījumu, ka atbalsta pretendents 10 darba dienu laikā paziņo LAD, ja noteiktu iemeslu dēļ tas nevarēs piegādāt produktus visu atbalsta periodu. Šajās 10 darba dienās LAD var informēt citus atbalsta pretendentus par radušos situāciju, tā dodot iespēju skolai vienoties ar citu produktu piegādātāju. Projekts paredz arī kārtību, kādā skola informē LAD par tajā reģistrēto skolēnu skaita izmaiņām.


Grozījumi noteikumos stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Papildu informācijai:
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40249836


Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv 


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.