No 25. jūnija līdz 10. jūlijam Preiļu novadā notiks konkurss par sakoptāko īpašumu

21.06.2012.

No šī gada 25. jūnija līdz 10. jūlijam Preiļu novadā norisināsies konkurss „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā 2012. gadā”. 26. aprīļa Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināts konkursa nolikums, kas nosaka, ka konkursā var piedalīties privātmājas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, uzņēmumi un iestādes. Objektu dalībai konkursā var pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kaimiņi, draugi, radi, darba kolēģi un citi novada iedzīvotāji, iepriekš pieteikšanu saskaņojot ar īpašnieku.


Visi konkursam pieteiktie īpašumi tiks vērtēti vairākās grupās: ģimenes mājas pilsētas un ciemu teritorijā, viensētas pagasta teritorijā, daudzdzīvokļu mājas un pašvaldības un valsts iestādes. Katrā grupā pieteiktie pretendenti tiks vērtēti pēc vairākiem kritērijiem: teritorijas sakoptība un kopskats, ēku un būvniecisko elementu ārējais izskats un piemērotība, dārza funkcionālais plānojums, puķu dobes un košumkrūmi, videi draudzīga saimniekošana, individualitāte.
Konkurss notiks vienā kārtā, un vērtēšanu veiks žūrija, kurā ietilpst Preiļu novada domes deputāti Jānis Bogdanovs, Juris Kovaļevskis, Vitālijs Plivda, domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts, nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Patmalniece un SIA „Preiļu saimnieks” komunālās daļas vadītāja Zenta Igolniece.


Konkursam jāpiesakās līdz 21. jūnijam, aizpildot pieteikuma formu un iesniedzot to Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldēs.
Konkursa laureātu apbalvošana notiks Preiļu novada svētku laikā jūlijā. Visi konkursa laureāti saņems diplomus, savukārt pirmās vietas ieguvējiem katrā nominācijā paredzēta naudas balva 150 latu, otrās vietas ieguvēji saņems 100 latus, bet trešās vietas ieguvēji katrā nominācijā balvā iegūs pa 50 latiem katrs.


Preiļu novadā līdzīgs pasākums pēdējo reizi notika pirms pieciem gadiem, un šogad, ņemot vērā arī iedzīvotāju ieteikumu, radās doma atjaunot sakoptības konkursu. Uz to pamudināja arī Preiļu novada Saunas pagasta vērtīgā pieredze, kur šāda veida konkursi notiek jau vairāk nekā trīsdesmit gadus, un pagasta iedzīvotāju mājas un īpašumi ar katru gadu kļūst arvien sakoptāki un ikvienu priecē ar krāšņiem puķu dārziem visas vasaras garumā.  


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 


Konkursa „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā 2012. gadā” NOLIKUMS


Apstiprināts
2012. gada 26. aprīļa domes sēdē


1. KONKURSA UZDEVUMS UN MĒRĶIS
1.1. Noskaidrot novada sakoptākos īpašumus un apbalvot to īpašniekus.
1.2. Veicināt novada iedzīvotāju un teritoriju īpašnieku ieinteresētību sev piederošo īpašumu sakopšanā.


2. KONKURSA RĪKOTĀJS
2.1. Konkursu organizē Preiļu novada dome.


3. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI:
3.1. Konkurss notiek vienā kārtā.
3.2. Konkursā var piedalīties privātmājas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, uzņēmumi un iestādes (turpmāk objekti).
3.3. Piedalīšanās konkursā ir brīvprātīga.
3.4. Objektu dalībai konkursā var pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kā arī kaimiņi, draugi, radi, darba kolēģi un citi novada iedzīvotāji, iepriekš to saskaņojot ar īpašnieku.
3.5. Pieteikties konkursam, aizpildot pieteikuma formu, var Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (Preiļi, Raiņa bulvāris 19, 1.stāvs 5. kabinets) vai pagastu pārvaldēs līdz 2012.gada 21. jūnijam.


Pieteikuma e-forma (DOC)


4. KONKURSAM PIETEIKTO ĪPAŠUMU IZVĒRTĒŠANA:
4.1. Visi konkursam pieteiktie īpašumi tiks vērtēti šādās grupās:
4.1.1. Ģimenes mājas pilsētas un ciemu teritorijā;
4.1.2. Viensētas pagasta teritorijā;
4.1.3. Daudzdzīvokļu mājas;
4.1.4. Pašvaldības un valsts iestādes. 
4.2. Konkursam pieteikto īpašumu izvērtēšanu veic konkursa žūrija 7 cilvēku sastāvā, kurā ietilpst deputāti Jānis Bogdanovs, Juris Kovaļevskis, Vitālijs Plivda, domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts, nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Patmalniece un SIA „Preiļu saimnieks” komunālās daļas vadītāja Zenta Igolniece.
4.3. Konkursam pieteikto objektu izvērtēšana notiek no 2012.gada 25. jūnija līdz 2012. gada 10. jūlijam.
4.4. Konkursa žūrija 5 dienas pirms objekta vērtēšanas saskaņo laikus ar attiecīgā objekta īpašnieku vai pārvaldnieku.
4.5. Konkursa žūrija pieteiktos pretendentus vērtē katrā grupā pēc šādiem kritērijiem:
4.5.1. Teritorijas sakoptība un kopskats;
4.5.2. Ēku un būvniecisko elementu ārējais izskats un piemērotība;
4.5.3. Dārza funkcionālais plānojums;
4.5.4. Puķu dobes un košumkrūmi;
4.5.5. Videi draudzīga saimniekošana;
4.5.6. Individualitāte.
4.6. Katrs konkursa žūrijas komisijas loceklis, apsekojot pieteiktos objektus, aizpilda attiecīgo vērtējuma tabulu, kurā 10 baļļu skalā vērtē katru no kritērijiem..
4.7. Katras grupas vietu sadalījums tiek noteikts pēc žūrijas komisijas pārstāvju vidējā vērtējuma.
4.8. Konkursa žūrijas komisijai ir tiesības nepiešķirt kādu no vietām.


5. UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA:
5.1. Kopējais konkursa balvu fonds ir Ls 2000
5.1.1. 1. vietas ieguvēji katrā nominācijā saņem diplomu un Ls 150
5.1.2. 2. vietas ieguvēji katrā nominācijā saņem diplomu un Ls 100
5.1.3. 3. vietas ieguvēji katrā nominācijā saņem diplomu un Ls 50.
5.2. Konkursa laureātu apbalvošana notiek Novada svētku laikā.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.