NVA karjeras pakalpojumi un nodarbinātības pasākumi jauniešiem

28.04.2012.

Jaunieši bezdarbnieki ir viena no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) prioritārajām mērķgrupām. 2012.gada aprīļa sākumā NVA bija reģistrēti 15 378 jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem jeb 11,6% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita. Salīdzinājumā ar 2011. gada aprīļa sākumu reģistrēto jauniešu bezdarbnieku īpatsvars samazinājies par 2,3% punktiem. 2012.gada aprīļa sākumā gandrīz 80% reģistrēto jauniešu bezdarbnieku bija ar zemu izglītības līmeni – ieguvuši vispārējo vidējo izglītību, pamatizglītību vai izglītības līmenis bija zemāks par pamatizglītību. Vismazāk jauniešu bezdarbnieku ir ar augstāko izglītību – 6,9%.


Lai palīdzētu jauniešiem orientēties mūsdienu darba tirgū un plānot turpmāko dzīvi un karjeru, NVA piedāvā karjeras atbalsta pakalpojumus. Jaunieši var izmantot dažāda veida karjeras konsultācijas, kā arī informāciju par karjeras veidošanas un attīstības jautājumiem. NVA pašlaik ir vienīgā valsts institūcija Latvijā, kas sniedz bezmaksas individuālās un grupas karjeras konsultācijas ikvienam interesentam atbilstoši konkrēta cilvēka aktuālajām vēlmēm. Pieteikties karjeras konsultācijai var jebkurā NVA filiālē (kontaktinformācija: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=27). 2011.gadā NVA karjeras konsultācijas saņēmuši kopumā 12 336 jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, savukārt 2012.gada 1.ceturksnī – 4156 jaunieši vecumā līdz 24 gadiem, to skaitā 2467 jaunieši bezdarbnieki.


Karjeras konsultanta uzdevums ir izglītot cilvēku profesionālās piemērotības, karjeras izvēles un plānošanas jautājumos, kā arī sniegt psiholoģisko atbalstu, motivēt un iedrošināt cilvēku būt aktīvam un mobilam, meklējot darbu. Nereti jaunietim, kas darba meklēšanas jautājumos vēršas pēc palīdzības pie NVA karjeras konsultanta, nepieciešamas šķietami vienkāršas, taču ļoti svarīgas zināšanas, piemēram, kā pareizi jāraksta CV vai motivācijas vēstule, kā sagatavoties darba intervijai, kā ģērbties un uzvesties pārrunās ar potenciālo darba devēju u.tml. Izzinot jauna cilvēka vēlmes, dotības un mērķus, karjeras konsultants sniedz informāciju par to, kas jaunietim jādara savas profesionālās izaugsmes labā. Populāras ir arī e-konsultācijas, kuras tiek sniegtas gan NVA mājaslapas sadaļā „Karjeras pakalpojumi” („Sarunas”), gan izmantojot NVA pastu (nva@nva.gov.lv)


Būtisku informatīvu atbalstu karjeras jautājumos jaunietim var sniegt NVA mājaslapas sadaļa „Karjeras pakalpojumi”, kur atrodama dažāda ar karjeras veidošanas un izglītības iegūšanas jautājumiem saistīta informācija. Šeit jaunietis var izpildīt testus profesionālo interešu, vadošās motivācijas noskaidrošanai (http://www.nva.gov.lv/pkiva/index.php?cid=11). Piemēram, anketa „Orientācija” var būt ļoti noderīga izlaiduma klašu skolēniem, kuri nav izvēlējuši savu turpmāko profesiju. Anketa palīdzes noteikt profesionālo interešu virzību, noskaidrot, kādās profesionālās darbības jomās to varētu īstenot. Interešu tests jauniešiem palīdzēs precizēt profesionālo interešu sfēru, interneta vidē tests ir saistīts ar Izglītības iespēju datu bāzi un profesiju aprakstiem. „Pašnoteicējs jauniešiem” ļaus noskaidrot savu personības tipu un tam atbilstošas profesijas, bet anketa „Motivācijas izpēte – darba veidu motivācija” palīdzēs noteikt savu vadošo motivāciju – strādāt individuāli kā uzņēmējam vai grupā kā darba ņēmējam.


NVA ir izveidota visplašākā profesiju aprakstu datu bāze  (http://www.nva.gov.lv/pkiva/index.php?cid=10&mid=118), kurā var izlasīt 500 profesiju aprakstus, uzzināt par interesējošās profesijas darba apstākļiem, izaugsmes izredzēm, nepieciešamo izglītību un tās ieguves iespējām. Katras profesijas aprakstam pievienota „Prasmju noteikšanas lapa”, kas palīdz izvērtēt personisko īpašību, interešu un prasmju atbilstību izvēlētajai profesijai. Informāciju var meklēt un atlasīt alfabētiskajā secībā vai pēc interešu jomām.


NVA mājaslapā  (http://www.nva.gov.lv/pkiva/testi/handbook/book/index/) ievietotā darba meklētāja rokasgrāmata „Ceļā uz darbu: soli pa solim” aicina mācīties un atklāt jaunas iespējas. Rokasgrāmatā ir iekļautas arī 16 darba lapas, kuru aizpildīšana palīdzēs precīzāk izzināt sevi un sagatavoties rezultatīvai darba meklēšanai.


Kā zināms, NVA 2011.gadā uzsāka arī jaunus nodarbinātības pasākumus jauniešiem bezdarbniekiem “Darba vieta jaunietim” un „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, lai, strādājot, jaunieši bezdarbnieki varētu attīstīt darba iemaņas un prasmes, iegūt darba pieredzi un kļūt konkurētspējīgi darba tirgū. Tāpat 2010. un 2011.gadā NVA īstenoja aktīvo nodarbinātības pasākumu „Jauniešu darba prakse”, kurā kopumā bija iesaistīti 2849 jaunieši bezdarbnieki. Šogad plānots vēl viens jauns nodarbinātības pasākums – „Jauniešu darbnīcas”. Pasākuma dalībniekiem tiks dota iespēja izglītības iestādēs izmēģināt sevi trīs profesionālās jomās, ikvienā darbojoties trīs nedēļas. Jaunieši varēs gan iepazīt katras jomas specifiku, gan iegūt pirmo pieredzi, lai izdarītu mērķtiecīgu un pamatotu izglītības un turpmākās profesionālās darbības izvēli.


Sagatavoja:
NVA Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

Pēdējās izmaiņas: 28.04.2012.