2012.gada Lielās Talkas ietvaros no 18.-21.aprīlim paveiktais Salas pamatskolā

20.04.2012.

• No Smelteru ciemata uz Betišķiem, uz Skuteļiem, uz Dravniekiem gar ceļmalām savākti papīri, pudeles.
• Iestādīti 19 bērzi centrā (pie ēdnīcas) no J.Kozuļa z/s „Grovāni”.
• Iestādītas 15 eglītes pie katlu mājas no J.Kozuļa z/s „Grovāni”.
• Iestādīti 12 etiķkoki skolas teritorijā, ceļā uz katlu māju, skolas pagalmā, gar futbola laukumu, 2 etiķkoki pie Smelteru lūgšanu nama. Stādus nosponsorēja skolotāja Z.Pastare no „Osīšu” mājām.
• Sakopta autobusu pietura Smelteros.
• Sakopta teritorija 3,5 ha platībā Smelteros.


Darbos piedalījās:


 Skolas tehniskie darbinieki,
 Skolēni,
 Skolotāji,
 Biedrības „Sabiedriskais centrs Smelteriešu cimdiņš” aktīvisti,
 Bērnu vecāki,
 Bērnu vecvecāki.


Būrīšu gatavošanas darbnīcā tika izgatavoti 17 putnu būrīši. Darbnīcu vadīja vecāks Juris Kodors, piedalījās zēni, vecāki.
Koka darbnīcā no bluķīšiem izgatavoja zaķīšus. Šeit ļoti aktīvi iesaistījās vecāki, vecvecāki, sabiedriskā darba veicēji.
2012.gada 13.aprīlī sagatavotie 17 putnu būrīši tika sekojošās apdzīvotajās vietās:
• 5 skolas apkārtnē- 2 bērzos, 3 ābelēs,
• Pie pensionāres Helēnas Švarces mājām 5 būrīši- 1 ozolā, 2 osī,
• Pie vientuļās pensionāres Anfisas Fedotovas 2 būrīši- 1 ābelē, 1 osī,
• Pie Smelteru ciema bibliotēkas 1 būrītis tika uzlikts bērzā,
• Pie pensionāres, Goda skolotājas Teklas Gribustes 2 būrīši- 1 bērzā, 1 ābelē,
• Pie pensionāres, bijušās skolas tehniskās darbinieces Genovefas Brices 1 būrītis bērzā,
• 1 būrītis mājvietu putniem dos pie veikala,
• Pie daudzbērnu ģimenes Valentīnas Rubines mājām 2 būrīši- 1 bērzā, 1 osī.


Salas pamatskolas direktore V.Liniņa
 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.