Apkopota informācija par mājokļa pabalsta saņēmējiem

26.04.2012.

Gana spraigi izvērtušies šī gada pirmie mēneši, kad Preiļu novada Sociālajā dienestā tika uzsākta iesniegumu pieņemšana mājokļa pabalsta saņemšanai. Apkopotā informācija liecina, ka šajā apkures sezonā minētais pabalsts piešķirts 281 trūcīgo ģimeņu un 187 pensionāru/ invalīdu mājsaimniecībām par kopējo summu – nedaudz vairāk kā 38 tūkstoši latu, no kuriem 45% tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, jo pabalsta saņēmēji mitinās mājokļos ar centrālo siltumenerģijas padevi. Pārējā summa – gandrīz 21 tūkstotis latu tiek izmaksāts skaidrā naudā, jo mājsaimniecībām ir malkas apkure. Turklāt vairums no tām – 191, ir trūcīgo ģimeņu mājsaimniecības (skat. pievienoto diagrammu), no kurām gandrīz puse ir Preiļu pilsētas iedzīvotāji. Novada pagastos trūcīgo mājsaimniecību, kurām piešķirts mājokļa pabalsts, ir no 20 mājsaimniecībām Aizkalnes pagastā līdz 36 – Saunas pagastā. Uz šo brīdi minētais pabalsts mājokļos ar centrālo siltumenerģijas padevi piešķirts 90 trūcīgo ģimeņu mājsaimniecībām. Dati rāda, ka vairums trūcīgo ģimeņu, tai skaitā nepilngadīgi bērni, mitinās nelabiekārtotos mājokļos. Informācija par 2011. gadu liecina, ka bērnu skaits pabalstu saņēmušajās ģimenēs tuvojas trīs simtiem. 


Pretēja situācija ir analizējot datus par pensionāru/ invalīdu mājsaimniecībām – pabalsts mājokļos ar centrālo siltumenerģijas padevi piešķirts 114 pensionāru/invalīdu mājsaimniecībām, malkas iegādei – 73 mājsaimniecībām. Lai arī uz minētā pabalsta saņemšanu var pretendēt atsevišķi dzīvojoši pensionāri/invalīdi ar pensiju līdz Ls 170, to līdz šim brīdim pabalsts piešķirts 56 personām, ar pensiju līdz 160 latiem mājokļa pabalsta saņēmēju šobrīd ir vairāk – 124 personas, kā diviem kopā dzīvojošiem pensionāriem/invalīdiem ar ienākumiem līdz Ls 140 minētais pabalsts piešķirts 7 gadījumos.


Visi interesenti, kas pabalstam nepieteicās šīs apkures sezonas laikā, minēto pabalstu varēs saņemt arī gada otrajā pusē.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga

 


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.