No 28. maija notiks iesniegumu pieņemšana Lauku attīstības programmas pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””

27.04.2012.

No 28. maija notiks iesniegumu pieņemšana Lauku attīstības programmas pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””.Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””.
Projektu iesniegumu pieņemšana 17.kārtai notiks no 2012.gada 28.maija līdz 26.jūnijam.
Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā projektus var iesniegt tie novadi, kuri nav izmantojuši tiem piešķirto finansējuma apjomu atlikušā finansējuma ietvaros.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027684), vai elektroniski.


 

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2012.