Zemnieki varēs pieteikties atbalstam daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai

27.04.2012.

Zemnieki varēs pieteikties atbalstam daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanaiLauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai” saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.772 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai”.
Projektu iesniegumu pieņemšana 5.kārtai notiks no 2012.gada 28.maija līdz 26.jūnijam ar kopējo publisko finansējumu 2 081 224 LVL (divi miljoni astoņdesmit viens tūkstotis divi simti divdesmit četri lati). Projekta īstenošanas vieta ir LAD Austrumlatgales, Dienvidlatgales un Ziemeļaustrumu reģionālo lauksaimniecības pārvalžu teritorijā.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.kabinetā (tālr. 67027693, 67027684).

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2012.