Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Mūzikas instrumentu iegāde Preiļu novada pūtēju orķestrim, projekta LLIV-281 “Baltais putns”( The White Bird) ietvaros”

27.04.2012.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Mūzikas instrumentu iegāde Preiļu novada pūtēju orķestrim, projekta LLIV-281 “Baltais putns”( The White Bird) ietvaros”.

 Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.

1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, fakss 65307323.

2. Iepirkuma priekšmets – „Mūzikas instrumentu iegāde Preiļu novada pūtēju orķestrim, projekta LLIV-281 “Baltais putns”( The White Bird) ietvaros”, identifikācijas nr. PND 2012/11M ERAF, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.
– Mūzikas instrumentu iegāde (tekstā – PRECE) Preiļu novada pūtēju orķestrim Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta LLIV-281 „Ilgtspējīga sadarbība „Baltais Putns” starp augšzemi /Lietuva/ un Latgali „The White Bird” ietvaros.
–  Projekta ietvaros veicamo pakalpojumu izmaksas tiek segtas no projektam paredzētā ERAF atbalsta finansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma. 


3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 51.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Instrukcija (pdf)
1.pielikums – tehniskā specifikācija (pdf)
2.pielikums – pieteikums (doc)
3.pielikums – finanšu piedāvājums (doc)
4.pielikums – pieredzes apraksts (doc)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2012.gada 10.maija plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, kabinets nr. 5 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, iestādes darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai pa pastu.


6.Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu mūzikas un mākslas skolas direktors Alberts Vucāns, tālr.26456609, e-pasts:  alberts.vucans@preili.lv
– iepirkuma administratīvos jautājumos  – Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne tel.65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.