Jaunās informācijas sistēmas NVA klientiem ļauj novērtēt apmācību kvalitāti un atvieglo izglītības iestādes izvēli mācību programmas apguvei

24.04.2012.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) saviem klientiem piedāvā jaunas iespējas – apmācību kvalitātes monitoringu un apmācību pakalpojumu pieejamības informācijas sistēmu.


Šobrīd jebkurš interesents interneta vietnē www.nva.gov.lv var iepazīties ar NVA apmācību beidzēju sniegto novērtējumu par mācību kvalitāti un norisi izglītības iestādēs. Jaunā monitoringa sistēma bezdarbniekiem vai nodarbinātajiem, kas vēlas iesaistīties NVA īstenotajās profesionālās un neformālās apmācībās vai mūžizglītības pasākumos, sniedz apmācību veicēja izvēlei nepieciešamo informāciju, savukārt NVA tā ir papildus iespēja izvērtēt apmācību efektivitāti un atbilstību darba tirgus prasībām.


Apmācību kvalitātes monitoringa sistēma atrodama NVA interneta vietnes (www.nva.gov.lv) sadaļā „Saistītās lapas”, kā arī sadaļā „Bezdarbniekiem” (pie profesionālās un neformālās apmācības) vai „Nodarbinātajiem” (pie mūžizglītības pasākumiem) (http://monitorings.esynergy.lv/search/setting/). To atverot, var aplūkot izglītības iestāžu īstenoto programmu novērtējumu dažādās apmācību īstenošanas vietās.


Tā kā NVA piedāvā apgūt lielu skaitu apmācību programmu, vispirms nepieciešams atlasīt interesējošās apmācības pēc dažādiem parametriem, piemēram, veida, norises vietas, izglītības iestādes. Kad būs atrastas vēlamās apmācības, sistēma piedāvās izvēlēties dažādus novērtējuma rādītājus, kas sniegs kopējo mācību novērtējumu par izglītības iestādēm vai apmācību vietām, kā arī izvērtēs apmācību piedāvājumu kādos konkrētos aspektos, piemēram, mācību materiālu nodrošinājums, pedagogu profesionalitāte u.c. 


Apmācību kvalitātes monitoringa sistēma izstrādāta ESF projekta „Nodarbinātības valsts aģentūras darba tirgus prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” (Nr.1DP/1.3.1.7.0/09/IPIA/ NVA/001) ietvaros.
 
NVA reģistrēts bezdarbnieks vai darba meklētājs, izvēloties sev piemērotu programmu un izglītības iestādi, tagad var pārbaudīt arī attiecīgo apmācību pieejamību, izmantojot NVA nesen izveidoto Apmācību pasākumu pieejamības informācijas sistēmu. Bezdarbnieki un darba meklētāji, izmantojot šo sistēmu, var operatīvi iegūt informāciju par izglītības iestāžu piedāvātajām apmācībām profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās .


Apmācību pasākumu pieejamības informācijas sistēmā izglītības iestādes publicē ziņas par plānotajām apmācībām: katras mācību programmas plānoto norises laiku un vietu, apmācību dalībnieku minimālo un maksimālo skaitu, apmācāmo personu skaitu, kas jau pieteikušies konkrētas apmācību programmas apguvei katrā programmas īstenošanas vietā, kā arī kontaktinformāciju. Sistēmas lietotājs var aplūkot visu informāciju vienkopus vai atlasīt to pēc savām interesēm. Apmācību pasākumu pieejamības informācijas sistēmas adrese: http://apps.nva.gov.lv. Patlaban sistēmā publicēta informācija jau par 1006 plānotām apmācību grupām.


Atgādinām – lai veicinātu NVA klientu atgriešanos un konkurētspēju darba tirgū, NVA organizē apmācību pasākumus. Lai nodrošinātu klientiem iespēju patstāvīgi un brīvi izvēlēties izglītības iestādi, kas īstenos apmācību, NVA ieviesta kuponu metode apmācību organizēšanā, kas vienlaikus veicina arī izglītības iestāžu savstarpējo konkurenci un rosina tās uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti.


Aicinām NVA klientus aktīvi izmantot jaunās elektroniskās informācijas sistēmas gan izvēloties apmācību programmu, gan sniedzot savu novērtējumu apmācību kvalitātei pēc mācību programmas apguves!


Sagatavoja:
NVA Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.