Par sociālā darba speciālistu darba laiku Aizkalnes un Saunas pagastā

25.04.2012.

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2003. gada 03. jūnija noteikumu Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”7. 1 punkta, kurš paredz – „ja republikas nozīmes pilsētas vai novada pašvaldības sociālā dienesta attālinātā klientu pieņemšanas punktā strādā tikai viens sociālā darba speciālists, tam jābūt vismaz ar sociālā darbinieka kvalifikāciju” izpildi, sākot ar šī gada 25. aprīli mēneša otrās un ceturtās nedēļas piektdienā sociālā darbinieka pieņemšanas laikā Sociālā dienesta sociālais darbinieks LAURIS PASTARS pieņems apmeklētājus Saunas pagasta pārvaldē un Sociālā dienesta sociālais rehabilitētājs IRĒNA STAŠULĀNE pieņems apmeklētājus Aizkalnes pagasta pārvaldē.


 

Pēdējās izmaiņas: 25.04.2012.