27. aprīlī Preiļos mūsdienu deju festivāls „Kad galvā pavasaris”

27.04.2012.


27. aprīlī Preiļos mūsdienu deju festivāls „Kad galvā pavasaris”


27. aprīlī plkst.1700 Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Preiļu novada Kultūras centru, organizē Mūsdienu deju festivālu „Kad galvā pavasaris”, kurš notiks Preiļu Kultūras namā.
Mūsdienu deju festivālā piedalās mūsdienu deju grupas no Preiļu novada, Vārkavas novada un Riebiņu novada izglītības un kultūras iestādēm, arī neatkarīgās deju grupas kas pārstāv mūsdienu deju žanrus.
Deju grupas festivālā piedalās ar diviem priekšnesumiem (etīde, deja u.tml.).
Festivāla noslēgumā – Tīņu diskotēka (ieeja – Ls 1.00).

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2012.