Apkopoti Latvijas skolu pieredzes stāsti par mūžizglītības principa īstenošanu skolās

25.04.2012.


Apkopoti Latvijas skolu pieredzes stāsti par mūžizglītības principa īstenošanu skolās


Starptautiskās nedēļas “Izglītība visiem” ietvaros UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA) apkopo labās pieredzes stāstus no skolām visā Latvijā par to, kā tās atradušas savu ceļu izglītībā ne tikai pie bērniem, bet arī pieaugušajiem. Stāsti pieejami LIZDA portālā www.skolasdiena.lv.  


“Entuziasma pilns un gatavs dalīties – tāds ir skolotājs, kurš 21. gadsimtā spēj ne vien bērnos, bet arī pieaugušajos iedegt vēlmi pēc zināšanām un pamatot nepieciešamību mācīties mūža garumā. Tīmekļa žurnālam www.skolasdiena.lv iesūtītajos skolotāju rakstos ir spilgti parādītas iespējas, kurās ikviens interesents var gūt iedrošinājumu tālākai radošai darbībai vai savas uzņēmējdarbības sākšanai,” stāsta LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško.


Jaunākās mācību metodes, tehnoloģiju izmantošanas iespējas, svešvalodu prakses, uzņēmējdarbība, bioloģiskās saimniecības veidošana, floristika, daiļdārzniecība, latvisko masku gatavošana un gadskārtu tradīcijas, mācīšanās cept pīrāgus, siet sieru, filcēt, pērļot, šūt, izšūt,  dažādu paaudžu kopīgas vakarēšanas un dalīšanās dzīves pieredzē – tās ir tikai dažas no nodarbībām pieaugušajiem, kuras novados vada uzņēmīgākie Latvijas pedagogi. Skolotāji vada arī neformālas mācību stundas skolēnu vecākiem, tādējādi dodot iespēju labāk izprast savus bērnus un mūsdienu mācību procesu. Šāda prakse jau pāris gadus darbojas, piemēram, Gulbenes novada Galgauskas pamatskolā, kur vecāku klubiņā skolotāji vada dažādas vecākus interesējošas nodarbības. Kā lektori tiek iesaistīti gan skolotāji, gan paši vecāki. Šādās nodarbībās ir bijusi iespēja mācīties gatavot ekoloģisku parfimēriju, marmorēšanu, iegūt informāciju par sociāla darbinieka un pagasta bāriņtiesas darbu un iespējamo palīdzību, tiekoties ar ārsta palīgu uzzināt dažādas iespējas kā sevi un savu ģimeni pasargāt no saslimšanas, mācīties kā sniegt pirmo palīdzību, bet sadarbībā ar skolas psihologu izzināt kā palīdzēt savam bērnam mācīties.


“Bieži pieaugušajiem nākas atgriezties izglītības sistēmā, lai apgūtu jaunas zināšanas un prasmes, kas saistītas ar jauniem izaicinājumiem. Prasmīgi īstenojot mūžizglītības principu, uzņēmīgam skolotājam jāspēj strādāt gan ar bērniem, gan ar pieaugušajiem kā formālajā, tā neformālajā izglītībā, nodrošinot tiem nepieciešamās pamatkompetences, piemēram, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, svešvalodu apguves, matemātikas un dabaszinātņu jomās. No skolotāju spējas aizraut, iedvesmot un iemācīt ir atkarīga turpmāka personības pilnvērtīga attīstība jebkurā vecumā, gan realizējot sevi un savus talantus, gan iekļaujoties darba tirgū, gan veiksmīgi socializējoties. Līdz ar to skolām ir iespējas kļūt par vietu daudz plašākai mērķauditorijai, kas liek pārskatīt to līdzšinējās funkcijas un sadarbību ar citām pašvaldības, valsts, kā arī privātajām institūcijām,” uzsver Dagnija Baltiņa.


UNESCO LNK pateicas visām tām skolām un pedagogiem, kuri iesaistījušies šajā savas pieredzes tālāknodošanas projektā, iesūtot savus labās prakses stāstus žurnālam www.skolasdiena.lv, īpaši izceļot UNESCO LNK Asociēto skolu projekta skolas no Alsungas, Talsiem un Riebiņiem, kā arī Valmieras.


No 23. līdz 29. aprīlim visā pasaulē norit starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”, ko pēc UNESCO iniciatīvas tās dalībvalstis aicinātas atzīmēt jau kopš 2001. gada. Latvijā šogad UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA) un citiem sadarbības partneriem starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” laikā turpina aktualizēt tematu par skolu un skolotāju spējām un iespējām kļūt par resursu pašvaldību un kopienas iedzīvotāju ilgtspējīgas attīstības un labklājības nodrošināšanā.Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts: liene@tels.lv

Pēdējās izmaiņas: 25.04.2012.