Daugavpils Universitātē turpināsies ESF atbalsts studijām doktorantūrā

25.04.2012.


Daugavpils Universitātē turpināsies ESF atbalsts studijām doktorantūrā


Daugavpils Universitāte 2012. gada aprīlī uzsāka  īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto projektu „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai, 2. kārta”, kas paredz turpināt sniegt finansiālu atbalstu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem, konkursa kārtībā piešķirot mērķstipendijas  studiju un pētnieciskā darba nodrošināšanai, informē Eridiana Oļehnoviča.


ESF projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai, 2. kārta” mērķis ir visās izglītības tematiskajās grupās palielināt to speciālistu skaitu, kuri ir ieguvuši augstāko kvalifikāciju – doktora zinātnisko grādu un ir spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augsto tehnoloģiju produktus, kā arī produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata.


Daugavpils Universitāte jau kopš 2009. gada jūlija sekmīgi īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai”, sniedzot  finansiālu atbalstu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem. Konkursa kārtībā jau tikušas piešķirtas 183 mērķstipendijas, kopumā aizstāvēti 30 promocijas darbi un iegūti doktora zinātniskie grādi dažādās zinātņu nozarēs.   


Īstenojot projektu „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai, 2. kārta”, tiks sniegts finansiāls atbalsts uz 6 gadiem akreditēto DU doktora studiju programmu „Bioloģija”, „Pedagoģija”, „Ekonomika”, „Matemātika”, „Cietvielu fizika”, „Valodniecība”, „Literatūrzinātne” un „Psiholoģija” doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem, kuri studē pilna vai nepilna laika studijās valsts budžeta finansētajās vai maksas studiju vietās, saņemot mērķstipendiju: 1. un 2. kursa doktorantiem – 450 latu mēnesī; 3. kursa doktorantiem, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir četri gadi – 600 latu mēnesī; 3. kursa doktorantiem, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir trīs gadi, 4. kursa doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem – 800 latu mēnesī. Katram mērķstipendiātam, izmantojot doktorantūras kvalitātes atbalsta finansējumu līdz 1000 latu studiju gadā, ir nodrošināta iespēja  piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs, lai prezentētu savu pētījumu rezultātus.
 
Īpaši aktuāls šis projekts ir no reģionu konkurētspējas izlīdzināšanas aspekta, jo tiek īstenots universitātē, kas atrodas reģionā. Lielākā daļa tiešo labuma guvēju strādā Latgalē, kur pieprasījums pēc augsti kvalificētu cilvēkresursu nodrošinājuma zinātņietilpīgu nozaru attīstībai ir īpaši aktuāls.


Kārtējais mērķstipendiju piešķiršanas konkurss tiks izsludināts 2012. gada septembrī.


Projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai, 2. kārta” kopējais finansējums ir 191 509 lati, tai skaitā ESF līdzfinansējums – 93,35%. Projekts ilgs līdz 2014. gada 31.oktobrim.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, „13.STĀVS” SIA
e-pasts: harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243
Papildus informācija:
Eridiana Oļehnoviča
e-pasts: eridiana.olehnovica@du.lv, tālr. Nr. +371 29130310

Pēdējās izmaiņas: 25.04.2012.