Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Lektoru pakalpojumi apmācību kursu vadīšanai”

24.04.2012.


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301

Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „LEKTORU PAKALPOJUMI APMĀCĪBU KURSU VADĪŠANAI”.

 Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.
1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, fakss 65307323.

2. Iepirkuma priekšmets – „LEKTORU PAKALPOJUMI APMĀCĪBU KURSU VADĪŠANAI”, identifikācijas nr. PND 2012/9M ERAF, saskaņā ar iepirkuma Nolikumu, tai skaitā Darba uzdevumu.
– iepirkuma priekšmets tiek īstenots ESF projekta „Preiļu un Riebiņu novada pašvaldību darbinieku kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu apguvē” Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/090 ietvaros,
–  projekta ietvaros veicamo pakalpojumu izmaksas 100% tiek segtas no projektam paredzētā ESF atbalsta finansējuma.


3. Iepirkuma Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar tā pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 51.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.

Nolikums (pdf)
Pielikums Nr1-Darba uzdevums (doc)
Pielikums Nr 2-Pieteikums (doc)
Pielikums Nr3- Finanšu piedāvājums (doc)
Pielikums Nr4- lektora CV (doc) 


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2012.gada 08.maija plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, kabinets nr. 5 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, iestādes darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai pa pastu.


6.Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu koordinatore Inese Matisāne, tālr. 65322766, e-pasts: inese.matisane@preili.lv.
– iepirkuma administratīvos jautājumos  – Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne tālr.65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.