Nākamnedēļ – starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”

23.04.2012.

No 23. līdz 29. aprīlim visā pasaulē noritēs starptautiskā nedēļa „Izglītība visiem”, ko pēc UNESCO iniciatīvas tās dalībvalstis aicinātas atzīmēt jau kopš 2001. gada.


Latvijā šogad UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA) un citiem sadarbības partneriem starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” laikā turpinās aktualizēt tematu par skolu un skolotāju spējām un iespējām kļūt par resursu pašvaldību un kopienas iedzīvotāju ilgtspējīgas attīstības un labklājības nodrošināšanā.


„Pagājušajā gadā, apkopojot starptautiskajā nedēļā „Izglītība visiem” organizētās diskusijas un organizācijas „Sorosa fonds – Latvija” iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” pieredzi, tika sagatavots informatīvs materiāls „Pašu skolas pašu valdībā.  Ieteicamie darbības virzieni skolu ilgtspējīgai attīstībai pašvaldībās”. Tajā viens no virzieniem minēts atbalsts vispusīgai personības attīstībai ikvienā vecumā – mūžizglītības principa iedzīvināšana skolā. Šīs rīcības īstenošana, īpaši pievēršoties skolotājam un viņu spējai strādāt ar plašu mērķauditoriju, ir kļuvusi par šī gada vadmotīvu starptautiskajai nedēļai „Izglītība visiem” Latvijā,” stāsta UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja Baiba Moļņika. Ikviena mācību iestāde un pašvaldība Latvijā ir aicināta sekot līdzi starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” aktivitātēm un rīkot pašiem savas diskusijas. Šim nolūkam dažādus pamatmateriālus un tematiskās idejas var atrast UNESCO LNK mājas lapā.


Jau sagaidot starptautisko nedēļu „Izglītība visiem”, tiek apkopoti labās pieredzes stāsti no skolām visā Latvijā par to, kā tās atradušas savu ceļu izglītībā gan pie bērniem, gan pieaugušajiem. Stāsti tiek ievietoti LIZDA portālā www.skolasdiena.lv.  


Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” laikā 27. aprīlī UNESCO LNK sadarbībā ar „Microsoft Latvia”, kā arī portāliem Nākotnesskola.lv un Skolotājs.lv organizēs praktiskās darbības semināru skolotājiem, kura laikā runās par uzņēmīgiem skolotājiem un skolām, kā arī pievērsīsies dažādām komunikācijas formām un metodēm, īpaši izceļot blogu jeb emuāru rakstīšanu, lai gatavotos UNESCO LNK un „Microsoft Latvia” izsludinātajam emuāru konkursam vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu, mūzikas un mākslas skolu, kā arī interešu izglītības pedagogiem.


Semināram skolotāji var pieteikties līdz 23. aprīlim pa e-pastu blogi@skolotajs.lv.


Kā ierasts, starptautiskās nedēļas ietvaros 25. aprīlī notiks arī konsultatīvās padomes „Izglītība visiem” sanāksme par tematu – uzņēmīgs skolotājs izglītībai visiem: vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skolotāju iesaiste prasmju pasniegšanā pieaugušo neformālās izglītības un profesionālās pilnveides ietvaros. Konsultatīvā padome „Izglītība visiem” ir nacionāls forums, kurā darbojas 33 valsts, nevalstisko un starptautisko institūciju un privātā sektora pārstāvji, un tās mērķis ir veicināt izglītībā iesaistīto institūciju un organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību mūžizglītības, daudzveidīgu mācīšanās iespēju nodrošināšanas, cilvēku pamatprasmju attīstīšanas, kā arī formālās un neformālās izglītības mijiedarbības paplašināšanas jautājumos. Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs ir izglītības un zinātnes ministrs.


Gan semināram skolotājiem, gan konsultatīvās padomes sanāksmei interesenti varēs sekot līdzi arī tiešsaistē internetā portālā Skolotajs.lv.


Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts:
liene@tels.lv


Sekojiet UNESCO LNK jaunumiem arī Twitter.com, Draugiem.lv un Facebook.com!


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.