Parakstīta vienošanās Eiropas Savienības fondu aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”

16.04.2012.


Šī gada 16. aprīlī Rīgā Valsts reģionālās attīstības aģentūrā tika parakstītas pirmās vienošanās Eiropas Savienības fondu aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”. Aktivitātes mērķis ir veicināt iedzīvotāju skaita ziņā lielāko novadu attīstības centru konkurētspējas nostiprināšanu un funkcionālo saišu veidošanu starp attīstības centriem un tiem piegulošajām teritorijām. Projektu īstenošana veicinās sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un iedzīvotāju mobilitāti, sniedzot atbalstu arī uzņēmējdarbības infrastruktūras (dabas un fiziskās vides) sakārtošanai. Ierobežotā projektu iesniegumu atlasē projekta iesniedzējs var būt Limbažu, Ogres, Siguldas, Tukuma, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Dobeles, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Valkas, Aizputes, Grobiņas, Daugavpils, Jelgavas, Rēzeknes un Ventspils novada pašvaldība. Aktivitātes ietvaros kopumā pieejamais publiskais finansējums ir 9 484 399 LVL, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk ERAF) līdzfinansējums – 8 061 738 LVL un nacionālais publiskais finansējums – 1 422 661 LVL.


VRAA direktore Solvita Zvidriņa pirmās trīs vienošanās par projekta īstenošanu parakstīja ar Preiļu novada domes priekšsēdētāju Aldi Adamoviču, Siguldas novada domes priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu un Ludzas novada domes priekšsēdētāju Alīnu Gendeli.


Vienošanās Nr.3DP/3.6.2.1.0/11/IPIP/VRAA/001/001 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu ietvaros Preiļu novadā tiks īstenots projekts „Gājēju ietves un veloceliņa izbūve no Brīvības ielas Preiļos Līču ciema virzienā”. Kopējās šī projekta attiecināmās izmaksas ir 120 295 LVL, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 102 251 LVL (85% no kopējām attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta dotācija 3 609 LVL (3%) un pašvaldības līdzfinansējums 14 435 LVL (12%).


Tā kā gājēju ietves un veloceliņa izbūve līdz Līčiem ir bijusi aktuāla jau vairākus gadus, tad jau pēc projekta apstiprināšanas Koordinācijas padomē tika uzsākta tā īstenošana. Ietves izbūves pirmās kārtas darbi no Brīvības ielas līdz Preiļu pilsētas robežai noslēdzās pagājušā gada nogalē. Vienošanās ietvaros saņemtais ERAF finansējums tiks izmantots projekta realizācijai ņemtā kredīta dzēšanai.


Aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros kopumā Preiļu novadam ir pieejams 380 015 LVL ERAF finansējums, bet pašvaldībai ir jānodrošina 15% līdzfinansējums. Pārējo pieejamo finansējumu ir plānots apgūt realizējot gājēju ietves projekta otro kārtu un īstenojot Preiļu Mūzikas un mākslas skolas un Preiļu Valsts ģimnāzijas (sarkanās četrstāvu ēkas) siltināšanas projektus.


Jānis Vaivods,
Preiļu novada domes lietvedības pārzinis 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.