Pedagogu metodisko izstrādņu skate novadā

17.04.2012.

Ar mērķi aktivizēt pedagogu radošo darbību un pieredzes apmaiņu, popularizējot pedagogu labās prakses piemērus interešu izglītībā un audzināšanas darbā, 2012.gada martā notika gadskārtējā pedagogu izstrādņu izstādes – skates 1.kārta (novada posms), kurā piedalījās 9 izglītības iestādes no Preiļu un Vārkavas novadiem, 32 pedagogi, tika iesniegti 29 darbi ar kopējo lappušu skaitu – 627.


Šī gada skates tēmas bija divas – interešu izglītības programma (konkrētā interešu izglītības jomā) un klases stundu metodiskie apraksti, kuri veidojami šādu tematu ietvaros: „Sevis izzināšana un pilnveidošana”, „Es ģimenē, klasē un skolā”, „Sabiedriskā līdzdalība”, „Karjeras izvēle”, „Veselība un vide” un „Drošība”.


Par skates laureātiem kļuva Preiļu 1.pamatskolas skolotājas Inga Reine (metodiskā izstrādne „Klases stunda „1.septembris – Zinību diena””), Velta Danovska (metodiskā izstrādne „Skolēnu izpēte”) un Irēna Barone (metodiskā izstrādne „5.klases audzinātāja klases stundas, skolēnu izpēte, vecāku sapulces”), Preiļu 2.vidusskolas skolotājas Ludmila Osetrova, Nadežda Masenkova, Irina Kovaļenko, Ludmila Martinova (metodiskā izstrādne „Preiļu 2.vidusskolas tradīcijas. Pasākumu scenāriji”) un Rimma Gavrilova (metodiskā izstrādne „Intelektuālā spēle „Andrejam Paulānam – 115””), Vārkavas vidusskolas skolotājas Helēna Ērgle un Silvija Stankeviča (metodiskā izstrādne „Ziemassvētki. Idejas svētrītu organizēšanai”), Pelēču pamatskolas skolotāja Dace Utināne (metodiskā izstrādne „Pirmsskolas grupas „Taurenīši” svētku scenāriji, projektu nedēļu scenāriji, gadskārtu svētki”), Priekuļu pamatskolas skolotāja Anita Podziņa (metodiskā izstrādne „LR gadadienas svinību pasākuma „Ar dziesmu Latvijas ceļos” scenārijs”) un Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktora vietniece Anita Kolosova (metodiskā izstrādne „Scenāriju apkopojums „NAMIŅA diena” (2004.-2009.gads) jeb jaunā mācību gada sākums bērnu un jauniešu centrā”).


Dalībai skates 2.kārtā, kas aprīlī notiek Rīgā Valsts izglītības satura centrā tika izvirzīts Preiļu 1.pamatskolas skolotājas Ingas Reines metodiskās izstrādne „Klases stunda „1.septembris – Zinību diena””.


Lielākais darbu skaits – 18 – bija scenāriji tematiskajiem pasākumiem. Vēl skatē tika piedāvāti klases audzinātāja stundās izmantojami materiāli, kalendāri, pārskats par bērnu nometnes norisi, radošo nodarbību norises plāni. Visvairāk skatītāko darbu fragmenti tika apkopoti metodisko materiālu „Pieredzīte” 3.krājumā, kura vienu eksemplāru saņem izglītības iestādes, kas piedalījās skatē.


Skatē tika iesniegti arī darbi, kas nav oriģināldarbi, bet gan gadu gaitā sakrājies metodiskais materiāls, pedagogiem piedaloties semināros, kursos, lasot metodisko literatūru, internetresursus un žurnālus. Tie ir gan nopietni, gan mazāk nopietni – izmantojami dažādu mērķu sasniegšanai. Tie ir ideju materiāli ikdienas darbam un tāpēc vērtīgi.
Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu un uz turpmāko sadarbību.


Preiļu novada bērnu un jauniešu centra
direktore Aija Caune


Aija Caune, 65381394, mob. 29221574, e-pasts: aija.caune@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 17.04.2012.