Pieņem lauksaimniecībā izmantotās plēves

13.04.2012.

Kā pareizi utilizēt pa ziemu sakrājušās skābbarības ruļļu sagatavošanai izmantotās plēves, pavasarī ir aktuāla problēma daudziem lauksaimniekiem. Domājot par dabas resursu racionālu izmantošanu un taupīšanu, vienīgais pareizais risinājums ir plēvju nodošana otrreizējai pārstrādei. Lauksaimnieki plēves bez maksas var nodot Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, bet, ja ir sakrāts liels daudzums plēvju, iespējams pieteikt SIA „Preiļu saimnieks” transportu. Izmantot šādu pakalpojumu ir izdevīgi, jo nav jāmaksā papildus par plēvju savākšanu kā par sadzīves vai lielgabarīta atkritumiem.


Otrreizējai pārstrādei var nodot:
• skābbarības sagatavošanai izmantotās ruļļu vai bedru plēves:
jāatceras, ka no plēvēm jāatšķiro šņores vai sieti, tām jābūt vizuāli tīrām, bez skābbarības, salmu, kūdras u. c. piejaukumiem, tās nevar būt izmirkušas dubļos, sajauktas ar minerālmēsliem vai ko citu;
• dārzniecībā izmantoto plēvi;
• palešu plēvi.


Vairāk informācijas, zvanot SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tel. 65307086 vai 29420721.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.04.2012.