Latgales 2012. gada atklātais čempionāts spiningošanā NOLIKUMS

11.04.2012.

1. Sacensību mērķis
Makšķerēšanas sporta popularizācija.
2012. gada labāko Latgales sportistu un komandu noteikšana spiningošanā.


2. Laiks un vieta
Sacensības notiek divās kārtās.
Pirmā kārta notiks 2012.gadā 5. – 6. maijā Rēzeknes novada Feimaņu pagasta Feimaņos, FEIMAŅU ezera peldvietā (pulcēšanās un dalībnieku reģistrācija sacensību vietā 5. maijā no plkst. 12.00, starts no plkst. 14.00 līdz plkst. 20.00; 6. maijā sacensības notiek no plkst. 6.00 līdz plkst. 12.00).
Otrā kārta notiks 2012. gada 1. – 2. septembrī Riebiņu novada Rušonas pagasta Rušonas ezerā (pulcēšanās un dalībnieku reģistrācija sacensību vietā 1. septembrī no plkst. 12.00, starts no plkst. 14.00 līdz plkst. 20.00; 2. septembrī sacensības notiek no plkst. 6.00 līdz plkst. 12.00).


3. Sacensību dalībnieki
Sacensībās piedalās komandas no Latgales novada pašvaldībām un pagastiem, kā arī no citiem Latvijas novadiem.
Komandas sastāvā ir 2 laivu ekipāžas ar 2 dalībniekiem katrā. Komandām un laivu ekipāžām piesakoties jāiemaksā dalības maksa  Ls 6 (seši lati) no katra dalībnieka par katru kārtu.
Dalībnieku un ekipāžu skaits ir neierobežots.


4. Sacensību noteikumi
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs. Spiningojot atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju – vizuli. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas aizliegts.
Dalībniekiem ir jābūt makšķerēšanas kartei. Laivas nedrīkst atrasties viena no otras tuvāk par 50 m.
Sacensību sākuma laiku nosaka atbildīgais organizators un par to paziņo dalībniekiem vismaz dienu pirms starta.
Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks. Spiningošanas ilgums – 6 – 8 stundas.
Dalībnieka (laivas ekipāžas ) rezultāts, ja viņš pēc noteiktā laika neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Laivas ekipāža, kuras lomā ir aizliegtas zivis, tiek diskvalificēta.
Spiningošana notiek no laivas (2 dalībnieki vienā laivā). Dalībnieki startē ar savām laivām, atļauts lietot elektromotorus un benzīna motorus.


5. Komandu reģistrācija
Komandas tiek reģistrētas pēc dalības maksas nomaksāšanas. Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: zannaku@inbox.lv   vai pa faksu 65322649 Žannai Kufinai. Pieteikšanās līdz 1. maijam.


6. Uzvarētāju noteikšana
Sacensībās tiek noteiktas labākās komandas un  labākās laivu ekipāžas.


7. Apbalvošana
Komandas un ekipāžas, kas izcīnījušas pirmo, otro, trešo vietu čempionātā, tiek apbalvotas ar piemiņas veltēm un diplomiem.


PIEZĪME
Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi. Dalības maksā iekļauta balvu iegāde un organizatoriskie izdevumi. Sacensību galvenais tiesnesis – E. Dimants, tiesnesis – Ž. Kufina.                                    


Kontakttālruņi: Elgasts Dimants – tālr. 26619939; Žanna Kufina – tālr. 29919366


 

Pēdējās izmaiņas: 11.04.2012.