Tuvojas UNESCO starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem”

11.04.2012.

Aprīlī jau kopš 2001. gada pēc UNESCO iniciatīvas tiek rīkota starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem”, un tās laikā UNESCO dalībvalstis tiek aicinātas īpašu uzmanību pievērst izglītības jautājumiem. Šogad starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem” noritēs no 23. līdz 29. aprīlim.


Latvijā starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem” tiek atzīmēta kopš 2003. gada, un šajā laikā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) ir rosinājusi pievērsties jautājumiem, kas skar kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības īstenošanu visos vecuma posmos, sākot no pirmskolas un beidzot ar pieaugušo izglītību.


2012. gadā UNESCO LNK kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību un citiem sadarbības partneriem aicina visus interesentus starptautiskās nedēļas “Izglītība visiem” ietvaros pievērsties skolotāju lomai un analizēt skolu un skolotāju iespējas kļūt par resursiem ilgtspējīgas attīstības īstenošanā, piedāvājot izglītības iespējas ikvienam mūža garumā.


“Kādas ir skolotāju iespējas kļūt uzņēmīgākiem un piedāvāt savas prasmes plašākai mērķauditorijai, kā pārvarēt dažādus šķēršļus un ļauties jauniem izaicinājumiem, kādas papildus kompetences ir nepieciešams attīstīt, ko šādas iespējas dotu pašiem skolotājiem, viņu skolēniem un sabiedrībai kopumā? – tie ir jautājumi, kuriem aicinām pievērsties šogad starptautiskās nedēļas “Izglītība visiem” laikā. Pēdējos gados ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē izglītības sistēmā notiek straujas pārmaiņas, ko nodrošina informācijas tehnoloģiju ienākšana izglītībā, neformālās izglītības attīstība, sabiedrības novecošanās, tāpat arī svārstības un izaicinājumi ekonomikā un apkārtējā vidē,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.


UNESCO uzsver, ka tieši izglītība var nodrošināt iespējas rast inovatīvus risinājumus ilgtspējības problēmām vidē, ekonomikā un sabiedrībā, bet skolotāji ir atslēga šo risinājumu ieviešanai – gan vispārizglītojošās skolās, gan arī attiecībā uz pieaugušo izglītību un neformālās izglītības ietvaros iegūstamajām prasmēm. Līdz ar to UNESCO LNK piedāvātais moto 2012. gada nedēļai “Izglītība visiem” ir – “Dzīvot mācoties”, kas uzsver tieši mūžizglītības principa īstenošanu izglītībā.


“Bieži pieaugušajiem nākas atgriezties izglītības sistēmā, lai apgūtu jaunas zināšanas un prasmes, kas saistītas ar jauniem izaicinājumiem. Prasmīgi īstenojot mūžizglītības principu, uzņēmīgam skolotājam jāspēj strādāt gan ar bērniem, gan ar pieaugušajiem kā formālajā, tā neformālajā izglītībā, nodrošinot tiem nepieciešamās pamatkompetences, piemēram, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, svešvalodu apguves, matemātikas un dabaszinātņu jomās. No skolotāju spējas aizraut, iedvesmot un iemācīt ir atkarīga turpmāka personības pilnvērtīga attīstība jebkurā vecumā, gan realizējot sevi un savus talantus, gan iekļaujoties darba tirgū, gan veiksmīgi socializējoties. Līdz ar to skolām ir iespējas kļūt par vietu daudz plašākai mērķauditorijai, kas liek pārskatīt to līdzšinējās funkcijas un sadarbību ar citām pašvaldības, valsts, kā arī privātajām institūcijām,” uzsver Dagnija Baltiņa.


Starptautiskajā nedēļā “Izglītība visiem” UNESCO LNK apkopos labo pieredzi no visiem Latvijas reģioniem un sagatavos rekomendācijas Konsultatīvai padomei “Izglītība visiem”, lai izskatītu jautājumu par skolu iesaisti pieaugušo neformālās izglītības nodrošināšanā.
 
Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālrunis: 29109268
E-pasts:
liene@tels.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.